Kỳ thi du học Nhật Bản EJU gồm các môn thi: Tiếng Nhật; Tự nhiên (Vật lý, Hóa Học, Sinh vật); Xã hội Tổng hợp; Toán học. Thí sinh lựa chọn môn…
Học bổng Chính phủ Nhật Bản (học bổng Monbukagakusho – MEXT) là học bổng được cấp thường niên bởi Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và …
Học bổng dành cho sinh viên tư phí tại Nhật Học bổng dành cho du học sinh tự túc đang theo học tại các trường Đại học, Cao học Thạc sĩ, Tiến s…
Chính quyền địa phương và trường học có ký túc xá dành cho sinh viên nhưng 75% du học sinh thuê trọ nhà dân hoặc ở các căn hộ cho thuê. Sau kh…
JLPT: https://www.jlpt.jp/ EJU: https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/index.html Hội thảo du học Nhật Bản: https://www.jasso.go.jp/ryuga…
Tìm trường Đại học, Cao đẳng – Các điểm quan trọng khi chọn trường Thông tin các trường đại học, cao đẳng (JASSO): http://www.jasso.go.j…
Tìm hiểu thông tin Thông tin Sau đại học (JASSO) http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/search/daigakukensaku.html Tra cứu các trường Sau đại …
Đặc thù đào tạo là? Trường dạy nghề phân chia thành 8 chuyên ngành lớn là: ① Y khoa, ② Công nghiệp, ③ Văn hóa, đào tạo, ④ Thực tiễn thương mại…
Các cơ sở giáo dục tiếng Nhật là các cơ sở dạy tiếng Nhật cho đối tượng người nước ngoài. Tại các cơ sở đào tạo sau trung học phổ thông, về cơ…
Lịch học và các học kỳ Năm học ở Nhật thường bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 3 năm sau. Rất nhiều trường của Nhật áp dụng chế độ seme…