[SCHOOL PROMOTION] – MUSASHINO UNIVERSITY

Đại học Musashino là một cơ sở có bề dày lịch sử và truyền thống, sẽ chuẩn bị đón kỷ niệm 100 năm thành lập vào năm 2024. Với nguồn gốc bắt nguồn từ tinh thần Phật giáo, trường đại học đã phát triển song song với thời đại đang thay đổi.
Tháng 4 năm 2023, Khoa Phát triển bền vững được thành lập thuộc phân khoa Kỹ thuật. Ngoài ra, Khoa Sức khỏe dự kiến ​​khai trương vào tháng 4 năm 2024. Với tổng số 21 khoa thuộc 13 phân khoa đại học và 16 chương trình Thạc sĩ trải rộng trên 13 trường sau đại học, Đại học Musashino được coi là một tổ chức thực sự toàn diện. Sinh viên có cơ hội học chuyên ngành trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm văn học, khoa học và chăm sóc sức khỏe.
Tại Đại học Musashino, sinh viên có nhiều cơ hội tiếp xúc với mọi người từ nhiều nền văn hóa khác nhau, hòa mình vào các nền văn hóa khác nhau và đón nhận những khám phá mới. Bằng cách phá bỏ các khuôn mẫu, trường luôn thúc đẩy một môi trường sáng tạo khuyến khích sự đổi mới.
🌟Chương trình học bằng tiếng Anh:
Khoa Kinh doanh Toàn cầu (chương trình đại học)
Musashino cũng có kỳ thi tuyển sinh cá nhân dành cho học bổng Lãnh đạo Toàn cầu.
🌟Trường Cao học Khoa học Dữ liệu