Sau đại học

Tìm hiểu thông tin

Thông tin Sau đại học (JASSO)

Tra cứu các trường Sau đại học (JAPAN STUDY SUPPORT)

http://www.jpss.jp/ja/


Bản kế hoạch nghiên cứu

Bản kế hoạch nghiên cứu là bản ghi rõ đề tài và cách thức nghiên cứu như thế nào. Hầu hết các trường Sau đại học đều yêu cầu nộp bản kế hoạch nghiên cứu.

Nội dung như dưới đây:

Mục đích nghiên cứu
Bối cảnh nghiên cứu
Ý nghĩa
Phương pháp
Tài liệu tham khảo v.v.

Hình thức và số từ được quy định khác nhau tùy từng trường. Về cơ bản, khoảng 2,000 từ. Để viết bản kế hoạch nghiên cứu, điều quan trọng là phải tìm kiếm luận văn liên quan tới lĩnh vực mà mình muốn nghiên cứu. Những nghiên cứu đó đã tiến hành đến đâu, vấn đề còn lại là gì…

Điểm quan trọng khi đánh giá:

Nguyện vọng, ý muốn khi nghiên cứu
Năng lực phát hiện vấn đề
Năng lực phân tích sự việc
Tư duy logic
Kiến thức chuyên môn

Giáo sư hướng dẫn

Giáo sư hướng dẫn là người sẽ hướng dẫn kế hoạch học tập và nghiên cứu, do đó về cơ bản phải tự tìm giáo sư hướng dẫn. Có trường yêu cầu tìm giáo sư hướng dẫn trước khi nộp hồ sơ rồi sau đó mới đồng ý tiếp nhận.

Cách tìm giáo sư hướng dẫn

  • Nhờ giáo sư hướng dẫn của trường nơi bạn đã theo học giới thiệu giúp.
  • Tìm thông tin trên báo, thông tin từ cựu du học sinh tại Nhật Bản, các nhà nghiên cứu tại nước mình.
  • Tìm thông tin trên các trang web.
  • Nhờ trường bạn muốn theo học giới thiệu giúp.

Lời khuyên từ Sempai

Giáo sư hướng dẫn rất quan trọng trong cuộc sống của sinh viên. Hãy hỏi Sempai những thông tin liên quan tới giáo sư hướng dẫn và đánh giá xem có hợp với bản thân mình hay không.

Liên hệ với giáo sư hướng dẫn và trường đại học

Bạn cần viết rõ ràng, cụ thể thành quả nghiên cứu, kế hoạch nghiên cứu của mình và lý do chọn giáo sư đó, nếu có thêm thư tiến cử của giáo sư hướng dẫn của trường nơi bạn đã theo học là tốt nhất. Vì giáo sư chỉ có thể đánh giá năng lực của bạn dựa trên các giấy tờ nên bạn cần trao đổi với giáo sư nhiều lần để cho họ thấy được sự nhiệt huyết của bạn. Tham khảo cách
viết email cho giáo sư hướng dẫn trong cuốn “Phương pháp viết bản kế hoạch nghiên cứu thực tế” đã giới thiệu ở trên.

 

Tìm kiếm các nhà nghiên cứu


Tra cứu luận văn