BTC Kỳ thi EJU tại Hà Nội – Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội đã có thông báo chính thức về việc tổ chức Kỳ thi du học Nhật Bản (Lần 2) theo …
Đề thi MEXT tham khảo https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/application/examination.html Điểm đặt tài liệu du học của JASSO C…
Japan Alumni eNews là chuyên mục phát hành hàng tháng trên website của JASSO, cung cấp thông tin và chia sẻ kinh nghiệm của các cựu du học sin…
Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Tư pháp: http://www.immi-moj.go.jp/ Visa và tư cách lưu trú Trước khi nhập cảnh vào nước Nhật phải xin được visa…