Văn phòng JASSO Vietnam mở cửa hoạt động trở lại phòng đọc và dịch vụ tư vấn du học kể từ thứ hai, ngày 27/09/2021. Để đảm bảo an toàn phòng c…
Cứ 3 năm 1 lần, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản thực hiện khảo sát dành cho các cơ quan đào tạo tiếng Nhật trên toàn thế giới. Trong lần khảo sá…
Tiếng Nhật:  https://www.studyinjapan.go.jp/ja/search-school/school_search.php Tiếng Anh:  https://www.studyinjapan.go.jp/en/search-school/sch…
Pamphlet “Scholarships for International Students in Japan 2020-2021” “Scholarships for International Students in Japan 2020-2021” (English)  …
JASSO đã xây dựng hệ thống tra cứu trường học trên trang Thông tin du học Nhật Bản Study in Japan giúp các bạn có thể tra cứu trường học, học …
Chính phủ Nhật Bản đã phát hành tài liệu “ Sổ tay hướng dẫn về cư trú và lao động” nhằm cung cấp các thông tin cơ bản, cần thiết để người nước…
Hội thảo du học Online của trường Đại học Osaka (Lĩnh vực Khoa học Ứng dụng và Khoa học Tự nhiên) sẽ được tổ chức theo lịch trình bên dưới. Tạ…
Trong sự kiện Seminar lần này, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về các loại học bổng như MEXT, JASSO,v.v..Ngoài ra, người tham gia sẽ được đ𝐚̣…
JASSO đã công bố kết quả Kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU) lần 1 năm 2021 được tổ chức vào Chủ Nhật, ngày 20/06/2021. ※Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh do…
Khác với các sự kiện JASSO tổ chức gần đây, trong sự kiện lần này các bạn sẽ được đ𝐚̣̆𝐭 𝐜𝐚̂𝐮 𝐡𝐨̉𝐢, 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐥𝐮̛𝐮 𝐓𝐑𝐔̛̣𝐂 𝐓𝐈𝐄̂́𝐏 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐂𝐮̛̣𝐮 𝐃𝐇…
https://jassofair.studyinjapan.go.jp/en/assets/pdf/fair_all.pdf Hội thảo du học Nhật Bản “Study in Japan Fair” là Hội thảo do JASSO tổ chức th…
𝐒𝐓𝐔𝐃𝐘 𝐈𝐍 𝐉𝐀𝐏𝐀𝐍 𝐕𝐈𝐑𝐓𝐔𝐀𝐋 𝐅𝐀𝐈𝐑 𝟐𝟎𝟐𝟏 Khái quát chương trình 1. Tổ chức thực hiện ・Đơn vị tổ chức :Japan Student Services Organization (JASSO) ・…