Tìm trường

Lịch học và các học kỳ

Năm học ở Nhật thường bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 3 năm sau. Rất nhiều trường của Nhật áp dụng chế độ semester (chế độ 2 học kỳ), học kỳ đầu từ tháng 4 đến tháng 9, học kỳ sau từ tháng 10 đến tháng 3. Cũng có trường áp dụng chế độ 3 học kỳ và chế độ quarter (chế độ 4 học kỳ). Nhật Bản thường nhập học vào tháng 4, tuy nhiên hệ sau đại học của nhiều trường đại học sẽ nhập học vào tháng 9 hoặc tháng 10.

Các trường có VPĐD tại Việt Nam

Chiba University Ho Chi Minh Office Address: 1st Floor, 15-Floor-Building, 217 Hong Bang, Ward 11, District 5, Ho Chi Minh City https://www.chiba-u.ac.jp/e/index.html International University of

Đại học – Cao đẳng

Tìm trường Đại học, Cao đẳng – Các điểm quan trọng khi chọn trường Thông tin các trường đại học, cao đẳng (JASSO): http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/search/daigakukensaku.html Tra

Sau đại học

Tìm hiểu thông tin Thông tin Sau đại học (JASSO) http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/search/daigakukensaku.html Tra cứu các trường Sau đại học (JAPAN STUDY SUPPORT) http://www.jpss.jp/ja/ Bản kế hoạch

Trường dạy nghề (SENMON)

Đặc thù đào tạo là? Trường dạy nghề phân chia thành 8 chuyên ngành lớn là: ① Y khoa, ② Công nghiệp, ③ Văn hóa,

Bài trước