Tìm trường

Lịch học và các học kỳ

Năm học ở Nhật thường bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 3 năm sau. Rất nhiều trường của Nhật áp dụng chế độ semester (chế độ 2 học kỳ), học kỳ đầu từ tháng 4 đến tháng 9, học kỳ sau từ tháng 10 đến tháng 3. Cũng có trường áp dụng chế độ 3 học kỳ và chế độ quarter (chế độ 4 học kỳ). Nhật Bản thường nhập học vào tháng 4, tuy nhiên hệ sau đại học của nhiều trường đại học sẽ nhập học vào tháng 9 hoặc tháng 10.

Đại học – Cao đẳng

Tìm trường Đại học, Cao đẳng – Các điểm quan trọng khi chọn trường Thông tin các trường đại học, cao đẳng (JASSO): http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/search/daigakukensaku.html Tra

Bài trước