Học phí

Học phí

Học phí các trường đại học của Nhật không cao so với các nước như Mỹ hay Anh. Tổng số tiền nhập học và học phí trong 1 năm của trường đại học quốc lập là 820,000 JPY (7,200 USD), đại học công lập là 930,000 JPY (8,200 USD) và đại học tư lập từ 1,100,000 JPY (9,700 USD) đến 1,640,000 JPY (14,400 USD) (trừ ngành y khoa, nha khoa và dược). Ngoài ra, so với các nước khác, chế độ học bổng, chế độ miễn hoặc miễn giảm học phí cũng nhiều hơn. Học phí năm đầu bao gồm phí nhập học, tiền học, tiền trang thiết bị, cơ sở vật chất v.v. Ngoài ra, phí nhập học chỉ cần đóng trong năm đầu.

Học phí trung bình của năm đầu (1 USD=114 JPY)