Hội thảo du học Nhật Bản 2020 được tổ chức online trên nền tảng trang web dành riêng cho sự kiện. Các đơn vị tham dự sẽ cung cấp thông tin giớ…
Bài dịch của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.  Bài phát biểu của Thủ tướng Suga Yoshihide tại Trường Đại học Việt – Nhật ngày 19/10/20…
📣 Gồm các hoạt động trải nghiệm tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản như thư pháp, origami, yukata, các trò chơi truyền thống của Nhật… 📣 Tham g…
📢 Học bổng Nitori International Scholarship Foundation 🔹 Học bổng dành cho du học sinh có tư cách lưu trú “du học”, hệ Đại học, Thạc sĩ tư phí…