Văn phòng JASSO Việt Nam sẽ nghỉ làm việc trong dịp Tết dương lịch từ ngày 30/12/2019 đến hết ngày 05/01/2020. JASSOベトナム事務所は、年末年始…
📣 Gồm các hoạt động trải nghiệm tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản như thư pháp, origami, yukata, các trò chơi truyền thống của Nhật… 📣 Tham g…
Văn phòng JASSO Việt Nam nghỉ Tết kể từ thứ năm, ngày 23/1/2020 đến hết thứ tư, ngày 29/1/2020. Văn phòng hoạt động bình thường kể từ thứ năm …
📢 Học bổng Nitori International Scholarship Foundation 🔹 Học bổng dành cho du học sinh có tư cách lưu trú “du học”, hệ Đại học, Thạc sĩ tư phí…