CHƯƠNG TRÌNH HÈ TẠI TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT OSAKA CỦA JASSO “KHÓA HỌC HỘI THOẠI TIẾNG NHẬT NGẮN HẠN” (ONLINE)

🔖Trung tâm tiếng Nhật Osaka của JASSO đang tổ chức Khóa học hội thoại tiếng Nhật ngắn hạn trong mùa hè, tập trung vào hội thoại thường ngày.

☘Chương trình đang mở đơn đăng ký và dự kiến được tổ chức trong 2 tuần từ 26/07/2021 (Thứ 2) đến 06/08/2021 (Thứ 6).

Thông tin chi tiết vui lòng xem ở Link dưới đây.

Tiếng Anh:  https://www.jasso.go.jp/en/jlec/ojlec/enrollment/summercourse.html

Tiếng Nhật:  https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/jlec/ojlec/enrollment/summercourse.html

Tờ rơi (PDF):

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/jlec/ojlec/enrollment/__icsFiles/afieldfile/2021/06/08/summercourse_e.pdf