Bước 1: Quyết định trường đại học,.v.v.. dự thi Tham khảo trang “Thông tin Du học Nhật Bản” của JASSO hoặc trang Web của các trường đại học,.v…
Sách “Tuyển tập đề thi Kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU) (Lần 2) năm 2022” đã có mặt tại phòng đọc của JASSO Vietnam. Các bạn cũng có thể tham khảo…
Bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký “Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) năm 2023 (Lần 1)” từ ngày hôm nay, 𝟭𝟯/𝟬𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟯 (Thứ hai).   Các bạn có nguyệ…
Những thí sinh có thành tích xuất sắc trong Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) năm 2022 (lần 2) tổ chức vào ngày 13/11/2022 đã được công bố trở thàn…
Ngày thi ・Lần 1   Chủ Nhật, ngày 18/6/2023 ・Lần 2   Chủ Nhật, ngày 12/11/2023   Thời gian đăng ký ・Lần 1   13/2/2023 (Thứ 2) ~ 10/3/20…
JASSO đã công bố kết quả Kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU) lần 2 năm 2022 được tổ chức vào Chủ Nhật, ngày 13/11/2022.   Khái quát về kết quả c…
Sách “Tuyển tập đề thi Kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU) (Lần 1) năm 2022” đã có mặt tại phòng đọc của JASSO Vietnam ‼ Các bạn cũng có thể tham khả…
Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký “Kỳ thi du học Nhật Bản (𝐄𝐉𝐔) năm 2022 (Lần 2)” là ngày 29/07/2022 (Thứ 6). Các bạn có nguyện vọng dự thi hãy nhan…
✅ Không cần phải tới Nhật Bản dự thi, kết quả kỳ thi EJU tại Việt Nam sẽ được các trường Đại Học của Nhật xét tuyển để cấp giấy phép nhập học.…
Bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký “Kỳ thi du học Nhật Bản (𝐄𝐉𝐔) năm 2022 (Lần 2)” từ ngày hôm nay, 𝟎𝟒/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐 (Thứ hai). Các bạn có nguyện vọng …
Các bạn hãy xem video và đăng ký kênh để nhận được thêm nhiều thông tin hữu ích nhé !   Link tiếng Anh:  https://www.youtube.com/watch?v=…
Sách “Tuyển tập đề thi Kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU) (Lần 2) năm 2021” đã có mặt tại phòng đọc của JASSO Vietnam. Các bạn cũng có thể tham khảo…