Trường kỹ thuật chuyên nghiệp (KOSEN)

Đặc thù đào tạo

  • Là cơ sở đào tạo Kỹ sư R&D (kỹ sư phụ trách nghiên cứu-cải tiến-phát triển sản phẩm) có thể thích ứng nhanh chóng với khoa học kỹ thuật tiên tiến, học hỏi kỹ thuật mang tính ứng dụng trên thế giới trên cơ sở đào tạo lý thuyết nâng cao kết hợp coi trọng thực nghiệm, thực tập và thực hành.
  • Có nhiều môn chuyên ngành trong lĩnh vực công nghệ, ngoài ra còn có khoa thương mại hàng hải mục đích là đào tạo các kỹ sư hàng hải.
  • Sau khi hoàn thành khóa học 5 năm, người học có thể nhận được bằng “Bậc cao đẳng”.
  • Sau khi kết thúc khóa học 5 năm, còn có hệ đào tạo “Nâng cao” thêm 2 năm.
  • Sau khi hoàn thành khóa chuyên ngành và vượt qua vòng đánh giá của Tổ chức hỗ trợ cải cách đại học và cấp học vị (NIAD-QE), người học có thể nhận bằng “cử nhân”.

Du học bằng học bổng Chính phủ

Học bổng chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho) dành cho du học sinh trường KOSEN.

Liên hệ: Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Việt Nam

Trường hợp du học tự túc

1. Giấy tờ cần nộp

Giấy tờ cần nộp có mẫu thống nhất vì Hiệp hội các trường kỹ thuật chuyên nghiệp tổ chức thi tuyển chọn chung cho các trường KOSEN quốc lập. Hãy kiểm tra thông tin trên trang web của Hiệp hội các trường kỹ thuật chuyên nghiệp

2. Thi đầu vào

Hiệp hội các trường kỹ thuật chuyên nghiệp sẽ đánh giá tổng hợp các mục dưới đây để quyết định đỗ, trượt.

a) Đơn xin học
b) Kết quả kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)
c) Bảng điểm thi TOEFL, IELTS hoặc TOEIC
d) Đánh giá qua phỏng vấn

Phỏng vấn cần được thực hiện ở Nhật.

Hiệp hội các trường KOSEN quốc lập: http://www.kosen-k.go.jp/

Tìm hiểu thông tin

Hiệp hội các trường kỹ thuật chuyên nghiệp quốc lập Trung tâm giao lưu quốc tế

http://ciex.kosen-k.go.jp/menuIndex.jsp?id=32333&menuid=7703&funcid=28