Thông báo lịch nghỉ Tết Dương Lịch 2020

Văn phòng JASSO Việt Nam sẽ nghỉ làm việc trong dịp Tết dương lịch từ ngày 30/12/2019 đến hết ngày 05/01/2020. JASSOベトナム事務所は、年末年始休みは 2019年12月30日から2020年1月5日まで、閉室します。
Văn phòng sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn cũng như tiếp đón tại Văn phòng từ ngày 06/01/2020 (thứ 2).
お問い合わせへのご返答は2020年1月6日(月)以降となります。