Hội thảo du học Nhật Bản 2020 online

Hội thảo du học Nhật Bản 2020 được tổ chức online trên nền tảng trang web dành riêng cho sự kiện. Các đơn vị tham dự sẽ cung cấp thông tin giới thiệu và trao đổi trực tiếp qua livestream với học sinh sinh viên.

Đăng ký tham dự sự kiện sẽ bắt đầu từ 30/10/2020.