Học bổng chính phủ Nhật Bản (MEXT)

Học bổng Chính phủ Nhật Bản (học bổng Monbukagakusho – MEXT) là học bổng được cấp thường niên bởi Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ (MEXT) dành cho những du học sinh ưu tú người nước ngoài.

Điều kiện ứng tuyển

Yêu cầu dự tuyển xem chi tiết tại: https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/requirements/

STT Phân loại Lĩnh vực tuyển Thời gian đào tạo Mức học bổng
1 Du học sinh, nghiên cứu sinh Lĩnh vực chuyên môn đã học tại các trường đại học hoặc lĩnh vực liên quan
 • Từ 3~5 năm
  Học tiếng Nhật 6 tháng.
 • Nghiên cứu sinh: 2,5 ~ 4,5 năm
 143,000 ~ 145,000 JPY/1 tháng
(Khoảng 28,600,000 ~ 29,000,000 VND/1 tháng)
2 Du học sinh đại học Các chương trình được đào tạo tại Đại học Từ 5~7 năm

 • Học tiếng Nhật: 1 năm
 • Đại học: 4~6 năm
117,000 ~ 120,000 JPY/1 tháng
(Khoảng 23,400,000 ~ 24,000,000 VND/1 tháng)
3 Du học sinh kỹ thuật chuyên nghiệp Các chương trình được đào tạo tại KOSEN từ năm 3 trở đi

4 năm

 • Học tiếng Nhật: 1 năm.
 • Trường kỹ thuật chuyên nghiệp: 3 năm
4 Du học sinh trường dạy nghề Các chương trình được đào tạo tại các trường nghề 3 năm

 • Học tiếng Nhật: 1 năm.
 • Trường dạy nghề: 2 năm
5 Du học sinh ngành tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản Du học sinh học tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản tại các trường đại học của Nhật Bản 1 năm (khóa học tiếng Nhật và văn hóa Nhật)
6 Du học sinh ngành giáo dục Giáo dục 1,5 năm

 • Học tiếng Nhật: 6 tháng.
 • Khóa đào tạo giáo viên tại trường đại học: 1 năm
143,000/1 tháng
(Khoảng 28,600,000 VND/1 tháng)

* Mức học bổng trên thay đổi theo từng khu vực có trường Đại học. Học bổng được điều chỉnh theo từng năm.

Thời gian thông báo tuyển

Đối với du học sinh nghiên cứu sinh, du học sinh đại học, du học sinh trường kỹ thuật chuyên nghiệp, du học sinh trường dạy nghề:

Tháng 4 Thông báo tuyển sinh
Tháng 7 Tuyển chọn (Đánh giá hồ sơ, Thi viết, Thi vấn đáp)
Tháng 12 Thông báo trúng tuyển
Tháng 4 năm sau Sang Nhật Bản

Đối với du học sinh ngành giáo dục, du học sinh ngành tiếng Nhật và văn hóa Nhật

Tháng 1 Thông báo tuyển sinh
Tháng 3 Tuyển chọn (Đánh giá hồ sơ, Thi viết, Thi vấn đáp)
Tháng 8 Thông báo trúng tuyển
Tháng 10 Sang Nhật Bản

Quy định khác

Ứng viên nhận được học bổng Chính phủ Nhật Bản sẽ không được phép nhận học bổng khác cùng lúc

Thông tin học bổng MEXT

Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ (MEXT)

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

Bài trước