[SCHOOL PROMOTION] – UNIVERSITY OF MARKETING AND DISTRIBUTION SCIENCES

Ryutsu Kagaku Daigaku là một trường Đại học nằm ở Hyogo, thành phố Kobe. Khai giảng những khóa đầu tiên vào tháng 4 năm 1988 với khoa Thương mại. Đến nay sau 35 năm hoạt động trường có 3 khoa với 7 ngành học:
– Marketing
– Kinh doanh
– Kinh tế
– Kinh tế thông tin
– Tâm lý xã hội
– Du lịch
– Sức khỏe và con người
*Trường có chính sách học bổng dành riêng cho Du học sinh.
💰Học phí
– Năm đầu: 695.140 Yên
– Từ năm thứ hai: 781.000 Yên
* Những du học sinh Việt Nam có thể tham gia kỳ thi đầu vào được tổ chức trực tuyến ở trong nước
❗️Toàn bộ các khóa học đều được giảng dạy 100% bằng tiếng Nhật