[SCHOOL PROMOTION] – SOPHIA UNIVERSITY

Đại học Sophia (tên tiếng Nhật: Jochi Daigaku 上智大学) là một trong những trường Đại học hàng đầu Nhật Bản ở trung tâm thủ đô Tokyo. Trường có hơn 1800 sinh viên quốc tế đến từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Khối chương trình tiếng Anh ở Sophia cung cấp nhiều lựa chọn với đa ngành, chất lượng quốc tế và lịch sử giảng dạy bằng tiếng Anh hơn 50 năm. Các chương trình này giúp sinh viên có thể học tập và nghiên cứu 100% bằng tiếng Anh ở cấp bậc Đại học và Cao học.
Ở bậc Đại học, sinh viên có các lựa chọn ngành tiếng Anh ở các khoa Liberal Arts (chuyên ngành Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế; Nghiên cứu Xã hội; Đối sánh Văn Hoá), khoa Khoa học và Kĩ thuật (ngành Khoa học Vật liệu và Đời sống; ngành Kĩ thuật và Khoa học Ứng dụng), Sophia Program for Sustainable Futures (chương trình Sophia vì Tương Lai Bền Vững gồm 6 ngành Kinh tế học, Quản trị, Xã hội học, Giáo dục học, Báo chí, Quan hệ Quốc tế & Nghiên cứu Khu vực).
Bậc Cao học mở ra nhiều cơ hội nghiên cứu chuyên sâu với các chương trình tiếng Anh bao gồm Nghiên cứu Quốc tế (ngành Nghiên cứu Quốc tế, Nghiên cứu Phát triển và Kinh doanh Quốc tế, Nhật Bản học), Khoa học và Kỹ thuật Xanh, Nghiên cứu Môi Trường Quốc tế, TESOL, Giáo dục học.
Ngoài ra, Sophia còn có nhiều chương trình trao đổi sinh viên quốc tế với hơn 340 trường Đại học của hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điều này không những tạo điều kiện cho sinh viên có thể tham gia các chương trình trao đổi ngắn hạn ở một nước khác mà còn mang đến cho trường một môi trường đa văn hoá, ngôn ngữ giữa ngay giữa Tokyo.
Trường cung cấp nhiều cơ hội học bổng bao gồm cả miễn giảm học phí toàn phần hoặc một phần mà sinh viên có thể nộp hồ sơ trước khi nhập học. Ngoài ra, sau khi nhập học, sinh viên có thể ứng tuyển các chương trình học bổng của nhiều tổ chức, tập đoàn lớn ở Nhật Bản thông qua hỗ trợ của bộ phận công tác sinh viên.
🖥Link
・Chương trình dạy bằng tiếng Anh 
・Học bổng ứng tuyển trước khi nhập học 
🎞Clip
・Giới thiệu toàn cảnh
・Campus
・Thông tin nhập học cho các khóa học bằng tiếng Anh kỳ 2024