CẨM NANG HƯỚNG NGHIỆP DÀNH CHO DU HỌC SINH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 2022

Đây là cuốn cẩm nang liệt kê đầy đủ các thông tin cần thiết phục vụ cho hoạt động tìm việc làm tại Nhật Bản của du học sinh người nước ngoài. Sách giải thích rất dễ hiểu về các thông tin cần thiết cho từng giai đoạn, từ việc chuẩn bị đến viết đơn xin việc, kỳ thi tuyển dụng, thay đổi tư cách lưu trú.v.v..

Bạn có thể tải sách ở Link dưới đây.

CẨM NANG HƯỚNG NGHIỆP DÀNH CHO DU HỌC SINH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 2022 (PDF)

Bản tiếng Nhật: https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/job/__icsFiles/afieldfile/2021/02/10/guide2022_all.pdf

Bản tiếng Anh:  https://www.jasso.go.jp/en/study_j/job/__icsFiles/afieldfile/2021/02/10/guide2022_all_e.pdf