[SCHOOL PROMOTION] – SHIZUOKA UNIVERSITY

Trường Đại học Shizuoka, một trường Đại học quốc gia được thành lập vào năm 1949 (đại học đa ngành). Chương trình Cầu nối châu Á (ABP) đã tiếp nhận hàng năm nhiều sinh viên du học người Việt Nam (khoảng mười mấy người/1 năm).
Học phí:
Trong Chương trình Cầu nối châu Á (khóa học bằng tiếng Nhật dành cho sinh viên cử nhân), phí kiểm tra nhập học, học phí nhập học và học phí năm đầu tiên không thu, còn từ năm học thứ 2 đến năm học thứ 4, phí học phụ thuộc vào kết quả học tập của năm học trước đó và có thể được miễn 50% hoặc 100%.
Các khoa đang tiếp nhận sinh viên du học ABP:
・Có 6 khoa tại hai cơ sở, cơ sở Shizuoka (khoa Khoa học và Xã hội Nhân văn, khoa Sư phạm, khoa Khoa học Tự nhiên, khoa Nông nghiệp) và cơ sở Hamamatsu (khoa Khoa học Tin học và khoa Công Nghệ).
・Bạn có thể tải xuống tài liệu giới thiệu chương trình ABP bằng tiếng Việt từ URL sau:
・Chương trình Cầu nối châu Á(ABP) hỗ trợ liên tục từ việc nhập học đến cuộc sống đại học và sau khi tốt nghiệp. Chương trình tập trung vào các khu vực quan trọng như Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Ấn Độ và Myanmar, nơi có nhiều công ty địa phương đầu tư, với mục tiêu đóng góp cho quá trình toàn cầu hóa của khu vực và ngành công nghiệp thông qua việc tuyển chọn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho sinh viên du học chất lượng và sinh viên Nhật Bản.
・Chương trình Cầu nối châu Á (ABP) cũng có khóa học bằng tiếng Anh dành cho sinh viên Sau đại học. Chi tiết về khóa học Thạc sĩ có thể tìm thấy tại URL sau:
Thông tin tham khảo
Chương trình Cầu nối châu Á(ABP):
Trường Đại học Shizuoka: