[SCHOOL PROMOTION] – OKAYAMA UNIVERSITY

Đại học Okayama là một trong những trường Đại học quốc gia hàng đầu Nhật Bản, được Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) chỉ định thực hiện “Dự án Mạng Lưới Toàn Cầu Du Học Nhật Bản tại ASEAN” từ năm 2019.
Chúng tôi quảng bá Du học Nhật Bản bằng cách:
・Cung cấp thông tin hữu ích về việc học tập tại Nhật Bản, các trường Đại học và học bổng thông qua mạng xã hội và các sự kiện của chúng tôi
・Cung cấp cơ hội tư vấn miễn phí cùng các điều phối viên nghiên cứu chuyên nghiệp tại Nhật Bản
・Tổ chức nhiều hội thảo đa dạng (bao gồm cả bài giảng mô phỏng, thông tin về nghề nghiệp tại Nhật Bản và buổi nói chuyện trải nghiệm của sinh viên) cho Việt Nam và các sinh viên, giáo viên các nước ASEAN có mong muốn du học tại Nhật Bản.
Trong năm tài chính này, Đại học Okayama dự định tổ chức học trực tuyến tại Nhật Bản cho ASEAN vào tháng 1 năm 2024 trong dự án sáng kiến toàn Nhật Bản được sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Nhật Bản.
Đại học Okayama hỗ trợ và tư vấn cho các sinh viên tương lai bằng kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi đã tích lũy được nhờ hợp tác với Hiệp hội Sáu trường Đại học Quốc gia Nhật Bản (SixERS*) và các tổ chức liên quan khác. Tính đến tháng 9 năm 2023, chúng tôi đang nỗ lực đạt được mục tiêu tại 5 địa điểm ở ASEAN: Yangon và Mandalay ở Myanmar, Bangkok ở Thái Lan, Phnom Penh ở Campuchia và Viêng Chăn ở Lào.
※Sáu trường Đại học bao gồm: Đại học Chiba, Đại học Niigata, Đại học Kanazawa, Đại học Nagasaki, Đại học Kumamoto và Đại học Okayama.
・Trang chủ
・Facebook
・Video giới thiệu:
Dự án Mạng Lưới Toàn Cầu Du Học Nhật Bản tại ASEAN Tháng 10 Năm 2021 (bản ngắn)
Dự án Mạng Lưới Toàn Cầu Du Học Nhật Bản tại ASEAN Năm 2021 (bản dài)
Phỏng vấn trải nghiệm du học sinh và kinh nghiệm tìm việc (Viêt Nam)