[SCHOOL PROMOTION] – KWANSEI GAKUIN UNIVERSITY

Kwansei Gakuin là một tổ chức giáo dục toàn diện cung cấp nền giáo dục tích hợp từ mẫu giáo đến Sau đại học với 8 cơ sở trên khắp Nhật Bản. Với tư cách là một cộng đồng học tập dựa trên các nguyên tắc của Kitô giáo, sứ mệnh của chúng tôi tại Kwansei Gakuin là truyền cảm hứng cho các học viên tìm kiếm sứ mệnh cuộc sống của mình và nuôi dưỡng họ trở thành những công dân thế giới có năng lực và sáng tạo- những người sẽ thể hiện phương châm của chúng tôi “Làm chủ để phục vụ” bằng cách biến đổi xã hội bằng lòng nhân ái và sự liêm chính. Kể từ khi thành lập, Kwansei Gakuin đã mong muốn trở thành một “Cộng đồng hòa nhập” mở cửa cho tất cả mọi người và chúng tôi sẽ tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu này.
Trong số các trường trực thuộc Kwansei Gakuin, Đại học Kwansei Gakuin (KGU) – thường được gọi là Kangaku – là một trường Đại học Kitô giáo phi giáo phái tư nhân ở vùng Kansai của Nhật Bản. Là một trong những trường Đại học tư thục hàng đầu của Kansai, KGU cấp bằng Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ cho khoảng 25.000 sinh viên thuộc hơn 80 ngành khác nhau tại 14 trường Đại học và 14 trường Sau đại học. 8 trường nằm trong Nishinomiya Uegahara Campus, 5 trường nằm trong Kobe Sanda Campus, và Trường Giáo dục nằm trong Nishinomiya Seiwa Campus. Ngoài giáo dục Đại học chuyên ngành, trường còn thúc đẩy giáo dục toàn cầu, bao gồm các chương trình ngôn ngữ và các chương trình du học khác nhau, tích cực cung cấp các chương trình đào tạo mở ra khả năng cho sinh viên, chẳng hạn như Chương trình đào tạo kiến trúc sư giải pháp AI (Trí tuệ nhân tạo), Chương trình nỗ lực kép cho sinh viên tham gia vào các lĩnh vực khác ngoài chuyên môn, giáo dục nghề nghiệp cho tương lai và các chương trình đóng góp cho xã hội ở Nhật Bản và nước ngoài.
Chúng tôi có chế độ giảm 25% học phí cho sinh viên Đại học và 30% cho sinh viên Sau đại học. Ngoài ra, đối với sinh viên Đại học, chúng tôi luôn có những học bổng tương đương 25%. Đối với sinh viên Sau đại học, mức học bổng sẽ là 35%. Sinh viên có thể sử dụng đồng thời chương trình hỗ trợ tài chính và học bổng, giúp giảm hơn 50% học phí. Tất cả các ứng viên đều đủ điều kiện được giảm học phí nếu họ đáp ứng các yêu cầu, và theo quy định, tất cả sinh viên năm thứ nhất đều đủ điều kiện nhận học bổng nếu đáp ứng được các tiêu chí đưa ra. Điều quan trọng cần lưu ý là, bắt đầu từ năm học thứ hai, học bổng sẽ được trao dựa trên kết quả học tập và tình hình tài chính.