[SCHOOL PROMOTION] – PREFECTURAL UNIVERSITY OF HIROSHIMA

Trường đại học tỉnh lập Hiroshima đã tồn tại hơn 100 năm. Trường có ba cơ sở ở tỉnh Hiroshima bao gồm 3 phân khoa và 4 chuyên ngành sau đại học.
【Chuyên ngành Phát triển Khu vực】Cơ sở Hiroshima
1️⃣ Nghiên cứu văn hóa khu vực
Khám phá văn hóa từ góc độ toàn cầu và kết nối cộng đồng địa phương với thế giới.
2️⃣ Nghiên cứu ngành khu vực, khoa học dữ liệu
Các công nghệ thông tin như IoT và AI.
3️⃣ Nghiên cứu ngành công nghiệp khu vực, quản lý kinh doanh, quản lý kinh doanh, hệ thống kế toán và tài chính hỗ trợ quản lý kinh doanh.
4️⃣ Nghiên cứu khoa học sức khỏe
5️⃣ Nghiên cứu về sức khỏe tập trung vào chế độ ăn uống, tập thể dục và cơ thể.
【Khoa Khoa học Tài nguyên Sinh học】Cơ sở Shobara
➡️ Khoa tài nguyên địa phương
Nông nghiệp thông minh và quản lý bền vững nông nghiệp và thực phẩm bằng cách sử dụng các kỹ năng và kiến thức thực tế về nông nghiệp và thực phẩm cũng như kiến thức chuyên môn về quản lý.
➡️ Khoa Khoa học Đời sống và Môi trường
Khóa học này được thiết kế để giúp sinh viên có được kiến thức và kỹ năng chuyên ngành liên quan đến sự phát triển của một xã hội bền vững và giữ gìn môi trường sống lành mạnh.
【Chuyên ngành Y tế và Phúc lợi】Cơ sở Mihara
➡️ Khóa học điều dưỡng
Y tá chuyên nghiệp, y tá y tế công cộng và y tá trường học.
➡️ Khóa học về khoa học giao tiếp và rối loạn
Các nhà trị liệu thính giác – ngôn ngữ có hiểu biết sâu sắc về rối loạn giao tiếp và các lĩnh vực liên quan có thể hỗ trợ những đối tượng mục tiêu.
➡️ Khóa vật lý trị liệu
Các nhà vật lý trị liệu được trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên môn nâng cao về vật lý trị liệu.
➡️ Khóa trị liệu nghề nghiệp
Nhà trị liệu nghề nghiệp
➡️ Khóa học phúc lợi con người
Nhân viên phúc lợi xã hội và nhân viên xã hội tâm thần là những người thực hành công tác xã hội.
[Sau đại học]
Trường Cao học Nghiên cứu Khoa học Toàn diện bao gồm các Chương trình về Văn hóa và Khoa học Con người, Hệ thống Quản lý và Thông tin, Khoa học Hệ thống Sinh học và Sức khỏe và Phúc lợi.
💴 Phí nhập học
Nếu những người sống ở tỉnh Hiroshima hơn một năm kể từ ngày đầu tiên của tháng đăng ký sẽ được giảm giá từ 394.800 Yên xuống còn 282.000 Yên.
💰Học phí
Sinh viên quốc tế không có quốc tịch Nhật Bản và không thuộc Hệ thống hỗ trợ giáo dục đại học của Chính phủ Nhật Bản có thể nhận được một nửa học phí nếu họ sống một mình ở Hiroshima. (Có một số điều kiện đi kèm).
※Học phí hàng năm 535.800 Yên → 267.900 Yên
🧑‍💻Hỗ trợ tìm việc làm
Đối với những sinh viên muốn tìm việc làm tại Nhật Bản, Trung tâm Hướng nghiệp cung cấp hỗ trợ cho các hoạt động tìm việc làm.
🔗Vui lòng tham khảo website chính thức của trường để có thêm thông tin đầy đủ và chính xác nhất.
📌Trung tâm thông tin dành riêng cho Du học sinh
📌Trải nghiệm thực tế tại PHU
🎞
1️⃣ Clip giới thiệu về Đại học tỉnh lập Hiroshima
2️⃣ Tiếng nói của Sinh viên Việt Nam