[SCHOOL PROMOTION] – NARA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Viện Khoa học và Công nghệ Nara (NAIST) là một trường Đại học quốc gia Nhật Bản nằm ở quận Nara lịch sử, cạnh Osaka, thành phố lớn thứ hai ở Nhật Bản và thành phố du lịch Kyoto. Được thành lập vào năm 1991, NAIST chỉ tập trung vào giáo dục Sau đại học dựa trên thành tựu nghiên cứu về khoa học thông tin, khoa học sinh học, khoa học vật liệu và các lĩnh vực phát triển giữa chúng. Mục tiêu của NAIST là tiến hành nghiên cứu tiên tiến nhằm thúc đẩy ranh giới của khoa học và công nghệ và thúc đẩy sinh viên trở thành thế hệ lãnh đạo tiếp theo trong lĩnh vực này.
* Giáo dục tại NAIST
Trường Khoa học và Công nghệ Sau đại học của NAIST cung cấp 5 Chương trình Giáo dục khác nhau về Khoa học và Kỹ thuật Thông tin, Khoa học Sinh học, Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Khoa học Dữ liệu và Đổi mới Xanh Kỹ thuật số, tất cả đều cung cấp giáo dục ở cấp độ Thạc sĩ và Tiến sĩ. 3 chương trình đầu tiên tập trung vào các lĩnh vực riêng lẻ để phát triển kiến thức và kỹ năng chuyên ngành, đồng thời khoa “Khoa học dữ liệu và Đổi mới xanh kỹ thuật số” đã được thành lập để đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp sẽ hoạt động trong các lĩnh vực liên ngành, nhấn mạnh vào ứng dụng thực tế của nghiên cứu và hợp tác với chính phủ, ngành công nghiệp, v.v.
Với tỷ lệ sinh viên – giảng viên là 5:1 và hầu hết chương trình giáo dục của NAIST được cung cấp bằng tiếng Anh, hiện tại có khoảng 25% sinh viên của chúng tôi đã đến NAIST từ nước ngoài và kết quả là cộng đồng quốc tế khiến cuộc sống tại NAIST trở thành một trải nghiệm thực sự độc đáo . Thông qua mạng lưới quốc tế gồm các tổ chức đối tác của NAIST (104 tổ chức ở 27 quốc gia khác nhau) và cựu sinh viên trên toàn cầu, sinh viên quốc tế sắp ra trường thường có cơ hội vươn ra ngoài Nhật Bản và tích lũy kinh nghiệm trên toàn cầu.
* Tuyển sinh
Kỳ thi tuyển sinh của NAIST dựa trên hình thức phỏng vấn và thực hiện trực tuyến, cho phép sinh viên được nhận vào học mà không cần đến Nhật Bản dù chỉ một lần. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Hướng dẫn tuyển sinh trên trang web NAIST.
* Hỗ trợ tài chính
Ngoài học bổng tư nhân dành cho sinh viên quốc tế NAIST, sinh viên quốc tế được tài trợ tư nhân từ các tổ chức đối tác có thể đăng ký Học bổng Quốc tế NAIST để cung cấp hỗ trợ tài chính cơ bản. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo “Chương trình học giả quốc tế NAIST” trên trang web NAIST.
* Hỗ trợ cho sinh viên quốc tế
Để duy trì một môi trường nghiên cứu, học thuật và sinh hoạt lành mạnh, NAIST không chỉ thành lập Phòng Quan hệ Quốc tế để xử lý hầu hết các thủ tục trong khuôn viên trường, v.v., Trung tâm Sinh viên và Học giả Quốc tế còn được thành lập để đảm bảo rằng sinh viên, học giả quốc tế và gia đình của họ có thể tận dụng tối đa trải nghiệm của họ tại NAIST và ở Nhật Bản.
NAIST là bước tiếp theo trên con đường trở thành nhà nghiên cứu hoặc kỹ sư đi đầu trong khoa học và công nghệ!