[SCHOOL PROMOTION] – KEIO UNIVERSITY

Các khóa học Sau đại học được giảng dạy bằng tiếng Anh
Danh sách các trường đào tạo sau đại học
♢Chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ♢
・Kinh tế
・Khoa học và Công nghệ
[Khoa học và Công nghệ cơ bản]
– Khóa học: Toán, Trung tâm Vật lý Hóa học Phân tử, Vật lý Ứng dụng và Tin học Vật lý, Sinh học Hóa học, Khoa học Sinh học và Tin học
[Kỹ thuật thiết kế tích hợp]
➡️ Khóa học: Khoa học thiết kế và đa ngành, Kỹ thuật tích hợp hệ thống, Kỹ thuật điện và điện tử, Khoa học thiết kế vật liệu
[Khoa học về hệ thống mở và môi trường]
➡️ Khóa học: Kỹ thuật thiết kế không gian và môi trường, Khoa học môi trường và năng lượng, Cơ học ứng dụng và tính toán, Khoa học máy tính và thông tin, Quản lý hệ thống mở
・Truyền thông và Quản trị
[Truyền thông và Quản trị]
➡️ Khóa học: Quản trị toàn cầu và chiến lược khu vực, Nhân văn và Truyền thông, Xây dựng chính sách và Đổi mới xã hội, Nhận thức, Kỹ năng tạo ý thức và sinh lý, Thiết kế và quản trị môi trường, Thiết kế X, Tin học mạng, Sinh học hệ thống
・Thiết kế và quản lý hệ thống
[Thiết kế và quản lý hệ thống]
➡️ Khóa học: Kỹ thuật hệ thống và Thiết kế và quản lý hệ thống
・Thiết kế truyền thông
[Thiết kế truyền thông]
♢Chương trình Thạc sĩ♢
・Kinh doanh và Thương mại [Thương mại]
➡️ Chính sách và quản lý thuế
・Luật [Nghiên cứu pháp lý toàn cầu]
♢Chương trình tiến sĩ♢
・Y học [Khoa học y tế]
・Quản lý sức khỏe [Điều dưỡng / Y tế công cộng, Thể thao và Khoa học sức khỏe]
👉Chương trình đại học được giảng dạy bằng tiếng Anh
🔷PEARL (Chương trình Kinh tế cho Liên minh, Nghiên cứu và Lãnh đạo)
📍Cơ sở Hiyoshi và Mita – Khoa Kinh tế
Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập liên kết bên dưới!
📅Lịch đăng ký kỳ nhập học tháng 9 năm 2024
●Thời gian Ⅰ: 20/10/2023―01/12/2023 ⭐
●Thời gian Ⅱ: 06/12/2023―29/01/2024
●Thời gian Ⅲ: 22/02/2024―04/04/2024
📧Liên hệ: [email protected]
🔷Chương trình GIGA (Học thuật Thông tin và Quản trị Toàn cầu)
📍Cơ sở Shonan Fujisawa (SFC)
– Khoa Quản lý Chính sách/Khoa Nghiên cứu Thông tin và Môi trường
Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập liên kết bên dưới!
📅 Lịch nộp hồ sơ cho kỳ nhập học tháng 9 năm 2024 hoặc tháng 4 năm 2025
◆ AO mùa đông 2023 (Toàn cầu)
Đăng ký trực tuyến: 12/12/2023―25/01/2024
📧Liên hệ: [email protected]
– General Inquiries about Admissions: