[SCHOOL PROMOTION] – FUKUI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY – FUT

Được thành lập bởi Viện Giáo dục Kanai vào năm 1965, FUT nỗ lực đào tạo các kỹ sư có học thức và có văn hóa với sự tôn trọng sâu sắc về nhân phẩm, có trình độ kiến thức khoa học và kỹ năng công nghệ cao. FUT đã lập danh sách hơn 27.000 cựu sinh viên đã liên tục có những đóng góp trong sự nghiệp “Nhận sinh viên quốc tế” theo học các chương trình Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ. Nhà trường nhiệt tình hỗ trợ Sinh viên Quốc tế và đạt được nhiều thành tích như nhận Giải thưởng Ryugaku 6 năm liên tiếp.
*Trường Đại học
• Khoa Kỹ thuật Khoa Kỹ thuật Điện, Điện tử và Máy tính, Cơ khí, Kiến trúc & Kỹ thuật Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ Hạt nhân
• Khoa Môi trường Khoa Hóa học Ứng dụng và Khoa học Thực phẩm, Thiết kế
• Khoa Quản lý và Khoa học Thông tin
• Khoa Thể thao và Khoa học sức khỏe
*Trường Cao học
• Khoa Khoa học và Kỹ thuật Ứng dụng Khóa học Kỹ thuật Điện, Điện tử và Máy tính, Khóa học Khoa học Thông tin Vũ trụ, Khóa học Kỹ thuật Cơ khí, Khóa học Môi trường và Sinh học, Khóa học Hóa học, Khóa học Ứng dụng Công nghệ Hạt nhân
• Khoa Kiến trúc Kỹ thuật Hệ thống Xã hội, Khóa học Kỹ thuật Xây dựng, Khóa học Thiết kế , Khóa học khoa học thông tin quản lý
*Hỗ trợ tài chính và học bổng
• Bằng cử nhân
Học bổng giảm học phí xuống còn 930.000 yên trong năm đầu tiên và 680.000 yên từ năm thứ hai. Nếu đủ điều kiện, học phí cũng sẽ được giảm vào năm học tiếp theo
• Khóa học Thạc sĩ
Học bổng giảm học phí xuống còn 930.000 yên. Nếu đáp ứng đủ điều kiện, học phí cũng sẽ được giảm vào năm học tiếp theo.
• Khóa học Tiến sĩ
Học bổng sẽ được miễn 100%. Chỉ phải trả phí cơ sở vật chất cho năm học đầu tiên (170.000 yên). Nếu đáp ứng đủ điều kiện sẽ được miễn học phí vào năm học tiếp theo.
• Đối với cả trường Đại học và Sau đại học
Dành cho những sinh viên có thành tích học tập tốt trong năm đầu tiên. Khoản trợ cấp hàng tháng là 30.000 yên.