Gửi đến các bạn có dự định nhập cảnh Nhật Bản

Căn cứ theo “Đối sách mới liên quan đến việc tăng cường Biện pháp biên giới (27)”, từ ngày 01/03/2022 dưới sự quản lý của người chịu trách nhiệm tiếp nhận người nước ngoài xin nhập cảnh mới, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định chấp nhận cho phép nhập cảnh Nhật Bản ngoại trừ mục đích du lịch.

 

1. Về thời gian cách ly, địa điểm cách ly và việc sử dụng phương tiện công cộng
Về nguyên tắc phải cách ly 7 ngày, thời gian cách ly sau khi nhập cảnh Nhật Bản còn phụ thuộc vào việc bạn có nhập cảnh từ “Quốc gia được chỉ định cách ly 3 ngày” hay không và bạn có giấy chứng nhận tiêm chủng Vắc xin phòng Covid-19 hợp lệ thỏa mãn các điều kiện hay không, thì thời gian cách ly và địa điểm cách ly sẽ được quyết định.

Từ 0:00 ngày 05/03/2022 giờ Nhật Bản, Việt Nam nằm trong danh sách “Quốc gia được chỉ định cách ly 3 ngày”, vì vậy ở trong bảng lịch sử lưu trú dưới đây sẽ thuộc “ có lịch sử lưu trú tại quốc gia, khu vực chỉ định”.

 

*Quốc gia, khu vực chỉ định sẽ được thay đổi bất cứ lúc nào. Thông tin chi tiết về các quốc gia, khu vực chỉ định vui lòng tham khảo trang Web dưới đây.

*Trang chủ Bộ Ngoại giao –  “Đối sách tăng cường của Biện pháp biên giới mới liên quan đến Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19), mục 3: Tăng cường kiểm dịch”

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

*Trang chủ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản-  Về việc nộp Bản cam kết, cách ly tại cơ sở lưu trú do Trạm kiểm dịch quản lý

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

 

(1) Người nhập cảnh từ các quốc gia, khu vực không được chỉ định và có giấy chứng nhận tiêm chủng Vắc xin hợp lệ sẽ không phải cách ly sau khi nhập cảnh nếu có kết quả xét nghiệm âm tính tại Trạm kiểm dịch ở sân bay. (Sau khi nhập cảnh có thể sử dụng các phương tiện công cộng)

(2)  Người nhập cảnh từ các quốc gia/ khu vực không được chỉ định đồng thời không có giấy chứng nhận tiêm chủng Vắc xin hợp lệ; người có giấy chứng nhận tiêm chủng Vắc xin hợp lệ nhưng có lịch sử lưu trú trong vòng 14 ngày trước khi nhập cảnh tại các “Quốc gia được chỉ định cách ly 3 ngày” bao gồm Việt Nam (từ 0:00 ngày 05/03/2022 giờ Nhật Bản): Về nguyên tắc phải cách ly 7 ngày tại nhà, v.v phụ thuộc vào kết quả xét nghiệm âm tính tại Trạm kiểm dịch sân bay (Trường hợp cần di chuyển từ sân bay về nơi cách ly (nhà ở, v.v), việc di chuyển cần được thực hiện trong vòng 24 giờ kể từ khi xét nghiệm lúc nhập cảnh, bên cạnh đó có thể sử dụng phương tiện công cộng di chuyển trong trường hợp sử dụng tuyến đường ngắn nhất về địa điểm cách ly (nhà ở, v.v).

Ngoài ra, trong thời gian cách ly tại nhà, v.v kể từ ngày thứ 3 người nhập cảnh tự chủ động xét nghiệm (PCR hoặc Xét nghiệm định lượng kháng nguyên) tại cơ sở thực hiện xét nghiệm được công nhận, kết quả âm tính sẽ được khai báo đến Trung tâm xác nhận sức khỏe người nhập cảnh thông qua ứng dụng MySOS (ứng dụng xác nhận sức khỏe, cư trú của người nhập cảnh).  Khi nhận được “Thông báo kết thúc thời gian cách ly” từ Trung tâm, bạn sẽ không cần phải cách ly, sớm nhất là từ ngày thứ tư trở đi. (Sau khi nhận được thông báo không cần cách ly, bạn có thể sử dụng phương tiện công cộng).

(3) Người có lịch sử lưu trú trong vòng 14 ngày trước ngày trước khi nhập cảnh tại các “Quốc gia được chỉ định cách ly 3 ngày” bao gồm Việt Nam (từ 0:00 ngày 05/03/2022 giờ Nhật Bản) đồng thời không có giấy chứng nhận tiêm chủng Vắc xin hợp lệ sẽ phải cách ly tại cơ sở lưu trú do Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch sân bay chỉ định. Tuy nhiên, trong thời gian cách ly, nếu có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ 3 tại cơ sở cách ly thì sẽ không yêu cầu phải cách ly tiếp sau khi rời khỏi cơ sở cách ly. (Sau khi rời khỏi cơ sở cách ly, có thể sử dụng phương tiện công cộng)

*Nếu Trạm kiểm dịch hoặc Trung tâm y tế có chỉ thị riêng về việc tiếp tục cách ly tại nhà, v.v. thì cần phải tuân theo chỉ thị.
*Trong trường hợp dương tính hoặc tiếp xúc gần với ca bệnh dương tính thì sẽ không nằm trong đối tượng được rút ngắn thời gian cách ly.
*Kể từ khi nhập cảnh vào Nhật Bản cho đến khi được 10 ngày, vui lòng tự kiểm tra, theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân như đo thân nhiệt, v.v

 

2. Các giấy tờ cần thiết khi nhập cảnh

(1) Giấy chứng nhận xét nghiệm
Cần xuất trình “Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh”

(2) Bản cam kết, cách ly tại cơ sở lưu trú do Trạm kiểm dịch đảm bảo
*Trường hợp vi phạm cam kết, ngoài việc có thể bị áp dụng các biện pháp giam giữ căn cứ vào Luật Kiểm dịch, các thông tin góp phần ngăn chặn lây lan dịch bệnh, họ tên, quốc tịch có thể bị công khai và có thể trở thành đối tượng bị hủy Tư cách lưu trú và trục xuất khỏi Nhật Bản, v.v

(3) Điện thoại thông minh cầm theo, cài đặt ứng dụng “MySOS”

(4) Phiếu câu hỏi

(5) Giấy chứng nhận tiêm chủng Vắc xin

 

3. Giấy chứng nhận tiêm chủng Vắc xin hợp lệ
Chỉ những giấy chứng nhận thỏa mãn tất cả các điều kiện từ (1) đến (4) sẽ được coi là hợp lệ.

(1) Giấy chứng nhận do Cơ quan nhà nước như Chính phủ cấp (giấy chứng nhận điện tử cũng được chấp nhận)

(2) Các hạng mục dưới đây được ghi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Họ tên, ngày tháng năm sinh hoặc tên nhà sản xuất, ngày tiêm Vắc xin, số mũi tiêm
*Nếu có thể xác nhận giấy chứng nhận tiêm của bản thân người tiêm khi đối chiếu với hộ chiếu, v.v bằng các thông tin
*Trường hợp trên giấy chứng nhận tiêm chủng không ghi ngày tháng năm sinh mà có thể thay thế ngày tháng năm sinh bằng cách: Nếu trên giấy chứng nhận tiêm chủng có ghi các mục khác có thể nhận dạng chính chủ như số hộ chiếu, v.v thì khi đối chiếu với hộ chiếu, v.v có thể xác nhận được đó là chính chủ thì giấy chứng nhận tiêm chủng được xem là hợp lệ.

(3) Có thể xác nhận tiêm đủ 2 mũi của bất kỳ loại Vắc xin nào dưới đây (tên Vắc xin/ nhà sản xuất)
COMIRNATY/Pfizer, Vaxzevria/AstraZeneca, COVID-19 Vaccine Moderna/Moderna, Janssen COVID-19 Vaccine/Janssen
*Vắc xin Janssen COVID-19 của Janssen 1 mũi tiêm tương đương với 2 mũi của các loại Vắc xin khác

(4) Có thể xác nhận mũi thứ 3 trở đi được tiêm bằng bất kỳ loại Vắc xin (nhà sản xuất) nào dưới đây.
COMIRNATY/Pfizer, COVID-19 Vaccine Moderna/Moderna