[THÔNG BÁO] Notice of Temporary Closed

Văn phòng JASSO Vietnam tạm dừng hoạt động từ 12:00 ngày 24/03/2022 (thứ 5) đến hết ngày 25/03/2022 (thứ 6)

Từ thứ 2 ngày 28/03/2022 văn phòng hoạt động bình thường. Văn phòng sẽ đón tiếp và giải đáp thắc mắc của phụ huynh và các em kể từ thứ 2 ngày 28/03/2022.

Trân trọng cảm ơn!