”CẨM NANG HƯỚNG NGHIỆP DÀNH CHO DU HỌC SINH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 2023” (BẢN TIẾNG ANH)

Bản tiếng Anh của cuốn sách “ Cẩm nang hướng nghiệp dành cho du học sinh người nước ngoài 2023” đã được hoàn thành và đăng tải trên Website của JASSO.

 

Các bạn có thể tải xuống từ Link bên dưới.

https://www.jasso.go.jp/en/ryugaku/after_study_j/job/guide.html

 

(Tham khảo ) Bản tiếng Nhật:

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/after_study_j/job/guide.html