THÔNG TIN VÔ CÙNG BỔ ÍCH CHO CÁC BẠN CÓ DỰ ĐỊNH THI EJU

Sách “Tuyển tập đề thi Kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU) (Lần 2) năm 2022” đã có mặt tại phòng đọc của JASSO Vietnam.

Các bạn cũng có thể tham khảo các đề thi mới nhất từ sau năm 2018 tại Văn phòng JASSO Việt Nam.

Các bạn có nguyện vọng mua sách có thể đăng ký từ trang Web của Nhà xuất bản BONJINSHA bên dưới.

https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=14035&page=1&pt=8&disp_count=50&name=15&goods_order=1

 

Ngoài ra, trên trang Web của JASSO hiện đang đăng tải một số đề thi EJU của các năm trước. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ đăng tải những đề thi đã được sự đồng ý của đơn vị giữ bản quyền, vì vậy đối với những đề thi chưa được đăng tải các bạn vui lòng xem thêm trong cuốn “Tuyển tập các đề thi Kỳ thi du học Nhật Bản (Đính kèm CD nghe hiểu, nghe đọc hiểu)”.

・Tiếng Nhật: https://www.jasso.go.jp/ryugaku/eju/examinee/pastpaper_sample/index.html

・Tiếng Anh: https://www.jasso.go.jp/en/ryugaku/eju/examinee/pastpaper_sample/index.html

 

Ở văn phòng còn rất nhiều các loại sách khác, các bạn hãy ghé thăm nhé‼