JASSO đã công bố kết quả Kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU) lần 1 năm 2021 được tổ chức vào Chủ Nhật, ngày 20/06/2021. ※Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh do…
Các bạn có nguyện vọng dự thi hãy làm thủ tục đăng ký trước ngày 𝟑𝟎/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟏 Ngày thi: 𝟏𝟒/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟏 (Chủ Nhật) Thời gian đăng ký: 𝟎𝟓/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟏 (Thứ…
Bước 1: Quyết định trường đại học,.v.v.. dự thi Tham khảo trang “Thông tin Du học Nhật Bản” của JASSO hoặc trang Web của các trường đại học,.v…
Kỳ thi du học Nhật Bản có thể dự thi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật đối với các môn Tự nhiên, Xã hội và Toán. CÁCH ĐĂNG KÝ THI EJU TẠI VIỆT NA…
1. Khái quát EJU (Examination for Japanese University Admission) là kỳ thi được tổ chức với mục đích đánh giá năng lực tiếng Nhật cần thiết và…
Đề thi các năm được in và xuất bản trong nước Nhật. Ở Việt Nam, các địa điểm hiện đang đặt sách này gồm có: Hà Nội Văn phòng JASSO Việt Nam, t…
Kỳ thi du học Nhật Bản EJU gồm các môn thi: Tiếng Nhật; Tự nhiên (Vật lý, Hóa Học, Sinh vật); Xã hội Tổng hợp; Toán học. Thí sinh lựa chọn môn…