CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ DỰ THI EJU

Bước 1: Quyết định trường đại học,.v.v.. dự thi

Tham khảo trang “Thông tin Du học Nhật Bản” của JASSO hoặc trang Web của các trường đại học,.v.v.. để quyết định trường đại học,.v.v.. bạn muốn dự thi.

Trang thông tin Du học Nhật Bản

Tiếng Nhật: https://www.studyinjapan.go.jp/ja/planning/search-school/daigakukensaku/

Tiếng Anh: https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/search-school/daigakukensaku/

Danh sách các trường sử dụng Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) trong kỳ thi đầu vào

Tiếng Nhật:  https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/use/index.html

Tiếng Anh: https://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/use/index.html

Có thể nhập học trước khi sang Nhật:

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/about/publication/__icsFiles/afieldfile/2020/10/20/eju_guide2020_vi.pdf(PDF)

“Có thể nhập học trước khi sang Nhật” là chế độ cho phép thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh và nhập học vào các trường đại học,v.v..Nhật Bản khi đang ở nước sở tại. Vui lòng tham khảo Link dưới đây để biết thêm về các trường có thể nhập học trước khi sang Nhật.

Các trường có thể nhập học trước khi sang Nhật sử dụng Kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU):

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/prearrival/index.html

Một số trường đại học có chế độ nhập học trước khi sang Nhật công bố số điểm EJU dự kiến trúng tuyển và số điểm EJU cần thiết để nộp hồ sơ. Vui lòng tham khảo Link dưới đây để để quyết định trường đại học có nguyện vọng dự thi.

Điểm EJU cần thiết để nộp hồ sơ và điểm EJU dự kiến trúng tuyển liên quan đến chế độ nhập học trước khi sang Nhật:

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/prearrival/required_score.html

Bước 2: Xác nhận môn dự thi, ngôn ngữ dự thi được chỉ định

Ví dụ: Thông tin tuyển sinh của trường Đại học A ( Chỉ định các môn dự thi EJU)

Khoa/ Ngành học.v.v..Tiếng NhậtMôn tổng hợpToán họcKhoa học tự nhiênNgôn ngữ dự thi học lực cơ bảnKết quả có hiệu lực
Vật lýHóa họcSinh họcChọn môn thi
LuậtToán 1Tiếng NhậtNăm 2021 Phần thi tổ chức tháng 6, tháng 11
Kỹ thuậtToán 2Chọn tự do 1 môn khácTiếng AnhNăm 2021 Phần thi tổ chức tháng 11

Ví dụ: Trường hợp thí sinh dự thi vào khoa Luật của trường đại học A sẽ phải chọn 3 môn dự thi “tiếng Nhật”, “môn tổng hợp” và “ Toán 1”. Ngoài ra, phải chọn ngôn ngữ dự thi cho “môn tổng hợp” và “Toán 1” là “tiếng Nhật”.

Trường hợp dự thi vào khoa Kỹ thuật của trường đại học A sẽ phải dự thi 2 môn “Toán 2” và “Khoa học tự nhiên” bằng “tiếng Anh”. Môn “khoa học tự nhiên” được chọn 2 trong 3 môn (Vật lý, Hóa học, Sinh học) dự thi, ngoài môn Vật lý thí sinh được tự do chọn 1 môn khác để dự thi.

Bước 3: Thu thập thông tin về hướng dẫn dự thi và điền các mục cần thiết vào hồ sơ

Hãy thu thập các thông tin về hướng dẫn dự thi (miễn phí) tại các đơn vị tổ chức thi ở trên. Văn phòng JASSO Việt Nam cũng sẽ phát các thông tin về hướng dẫn dự thi.

Cách điền hồ sơ dự thi EJU vui lòng tham khảo Link dưới đây: https://jasso.org.vn/dang-ky-du-thi-eju/

Sau khi điền các mục cần thiết vào hồ sơ, thí sinh cần chuẩn bị 3 ảnh thẻ 4×3 cm cùng lệ phí thi 185,000 VND nộp cho đơn vị tổ chức kỳ thi.
Sau khi nộp hồ sơ sẽ không thể thay đổi “Môn dự thi” và “ Ngôn ngữ dự thi”, vì vậy thí sinh cần xác nhận kỹ trước khi nộp.

Bước 4: Ôn thi 

Cho đến lúc ngày thi (14/11) diễn ra còn khoảng 4 tháng, hãy chăm chỉ học tập để đạt điểm cao trong Kỳ thi EJU.

(Tham khảo) Phương pháp học tập

  • Xác nhận phạm vi ra đề trong Đề cương EJU (Phạm vi ra đề): https://jasso.org.vn/gioi-han-on-tap/
  • Thử giải đề thi EJU của các năm trước: (Một số đề thi EJU các năm trước)

Tiếng Nhật: https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/pastpaper_sample/index.html

Tiếng Anh: https://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/pastpaper_sample/index.html

  • Tham khảo “Sách giáo khoa dành cho học sinh trung học phổ thông của Nhật Bản”, “Tuyển tập các đề thi Kỳ thi du học Nhật Bản (Nghe hiểu – Nghe đọc hiểu, kèm CD)”,v.v.. tại Văn phòng JASSO Việt Nam.

Bạn cũng có thể xem “Tuyển tập các đề thi Kỳ thi du học Nhật Bản (Nghe hiểu – Nghe đọc hiểu, kèm CD)” tại Thư viện của Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (Hà Nội).

(Văn phòng JASSO Việt Nam, Kỳ thi du học Nhật Bản EJU): https://jasso.org.vn/category/ki-thi-du-hoc-nhat-ban-eju/

Bước 5: Ngày thi

Hãy đảm bảo có mặt ở hội trường thi đúng giờ để kịp giờ làm bài thi. Mang theo Phiếu dự thi, Chứng minh nhân dân và vật dụng ghi chép để làm bài thi.