ĐÃ CÓ KẾT QUẢ CHẾ ĐỘ ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG DÀNH CHO THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI DU HỌC NHẬT BẢN (EJU) NĂM 2022 (LẦN 2)

Những thí sinh có thành tích xuất sắc trong Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) năm 2022 (lần 2) tổ chức vào ngày 13/11/2022 đã được công bố trở thành “Người đăng ký nhận học bổng khuyến khích học tập dành cho du học sinh nước ngoài của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ”.

 

【𝗦𝗧𝗘𝗣𝟭】𝗖𝗵𝗲𝗰𝗸 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗥𝗲𝘀𝘂𝗹𝘁𝘀

Bạn có thể kiểm tra kết quả tại đường link sau đây. Người được chọn là những thí sinh có mã số dự thi nằm trong danh sách.

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/scholarship_j/shoreihi/yoyaku_eju/__icsFiles/afieldfile/2023/01/19/2022_11_yoyakusha.pdf

 

【𝗦𝗧𝗘𝗣𝟮】𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 “𝗥𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗡𝗼𝘁𝗶𝗰𝗲”

Login vào EJU Online My Page tại đường link dưới đây, sau đó đi đến mục “Kiểm tra kết quả dự thi” để tải “Reservation Notice”

Những thí sinh chưa có My Page cũng có thể lập tại đường link này:

https://eju-online.jasso.go.jp/src/CMNLOGIN010.php

 

【𝗦𝗧𝗘𝗣𝟯】𝗖𝗵𝗲𝗰𝗸 𝘁𝗵𝗲 𝗡𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝘆 𝗣𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝘂𝗿𝗲𝘀

Xác nhận những thủ tục cần thiết để nhận học bổng tại đường link sau:

(Tiếng Nhật)  https://www.jasso.go.jp/ryugaku/scholarship_j/shoreihi/yoyaku_eju/yoyakusha.html

(Tiếng Anh)  https://www.jasso.go.jp/en/ryugaku/scholarship_j/shoreihi/yoyaku_eju/yoyakusha.html

 

【𝗦𝗧𝗘𝗣𝟰】𝗡𝗼𝘁𝗶𝗳𝘆 𝗝𝗔𝗦𝗦𝗢 𝗮𝗯𝗼𝘂𝘁 𝘀𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹 (Người được chọn -> JASSO)

Sau khi đỗ kỳ thi đầu vào của trường, hãy điền thông tin vào Form tại đường link dưới đây để thông báo với JASSO về trường mà bạn sẽ nhập học.

https://www.online-system.jasso.go.jp/survey/nyugaku_houkoku/ja

 

【𝗦𝗧𝗘𝗣𝟱】𝗦𝘂𝗯𝗺𝗶𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗡𝗼𝘁𝗶𝗰𝗲 𝘁𝗼 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝘀𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹 (Người được chọn -> Trường)

Sau khi nhập học, hãy nộp bản copy “Reservation Notice” đã tải về tại 【STEP2】cho trường.

 

𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲

(Tiếng Nhật)  https://www.jasso.go.jp/ryugaku/scholarship_j/shoreihi/yoyaku_eju/202211number.html

(Tiếng Anh)   https://www.jasso.go.jp/en/ryugaku/scholarship_j/shoreihi/yoyaku_eju/202211number.html