GỬI CÁC BẠN SẮP NHẬP CẢNH NHẬT BẢN VỚI MỤC ĐÍCH DU HỌC (TỪ 01/03/2022)

Đối với việc người nước ngoài như du học sinh,v.v xin nhập cảnh mới (ngoại trừ mục đích du lịch) từ ngày 01/03/2022 căn cứ theo “Đối sách mới liên quan đến việc tăng cường Biện pháp biên giới (27), trường hợp người chịu trách nhiệm tiếp nhận người nước ngoài (ví dụ trường đại học của Nhật Bản.v.v.) đã hoàn thành việc xin xét duyệt cho phép nhập cảnh theo Hệ thống xác nhận sức khỏe người nhập cư (ERFS) thì những trường hợp trên với tư cách là có “Hoàn cảnh đặc biệt” Chính phủ Nhật Bản đã quyết định chấp nhận cho phép nhập cảnh Nhật Bản.

 

Lưu ý: Liên quan đến trường hợp hết hạn có hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú (COE)

  • Thông thường hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú sẽ có hạn trong vòng 3 tháng, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 việc xét duyệt từ phía cơ quan nhập cảnh thời gian bị kéo dài nên quyết định biện pháp gia hạn thời gian có hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú.
  • Khi thực hiện xin cấp visa tại Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản, chúng tôi yêu cầu  nộp giấy tờ có ghi nội dung “Vẫn có khả năng tiếp tục tiếp nhận theo đúng như nội dung được cấp ghi trên Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú” từ phía người chịu trách nhiệm tại Nhật Bản (trường đại học.v.v.) đối với những trường hợp hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú đã quá 3 tháng.
  • Chi tiết xin mời tham khảo bài viết “Về cách xử lý mới liên quan đến thời hạn hiệu lực của Giấy Chứng nhận Công nhận Tư cách Lưu trú” ngày 28/12/2021 tại trang của Cục quản lí lưu trú và xuất nhập cảnh Nhật Bản

 

1.  Tư cách lưu trú sẽ là đối tượng

Tất cả tư cách lưu trú sẽ là đối tượng của Giấy Chứng nhận Công nhận Tư cách Lưu

Trú như Tư cách lưu trú “Du học”.

 

2. Khu vực đối tượng

Tất cả các quốc gia, khu vực bao gồm Việt Nam

 

3. Giấy Chứng nhận Công nhận Tư cách Lưu trú sẽ là đối tượng

Loại đã được soạn thảo từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 trở đi

 

4. Thời gian được xem là có hiệu lực

・ Ngày soạn thảo là từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021

→ Hiệu lực đến ngày 30 tháng 4 năm 2022

・ Ngày soạn thảo là từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến ngày 30 tháng 4 năm 2022

→ Hiệu lực “trong vòng 6 tháng” kể từ ngày soạn thảo

 

5. Điều kiện được xem là có hiệu lực

Trường hợp nộp văn bản sau đây mà cơ sở tiếp nhận v.v. có ghi “Có thể tiếp tục tiếp nhận theo đúng nội dung hoạt động khi nộp đơn xin cấp Giấy Chứng nhận Công nhận Tư cách Lưu trú” khi nộp đơn xin cấp thị thực tại phái bộ ngoại giao (Đại sứ quán, Lãnh sự quán)

* Vui lòng nộp lại các giấy tờ trên nếu đã quá 3 tháng kể từ khi xin cấp thị thực.

 

Trang Web của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam:

https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20210113corona_vn.html