TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU NGẮN HẠN DÀNH CHO CỰU DHS (𝐅𝐎𝐋𝐋𝐎𝐖-𝐔𝐏 𝐑𝐄𝐒𝐄𝐀𝐑𝐂𝐇 𝐅𝐄𝐋𝐋𝐎𝐖𝐒𝐇𝐈𝐏)

Nhằm hỗ trợ sinh viên người nước ngoài sau thời gian du học, JASSO đang triển khai “Chương trình nghiên cứu ngắn hạn dành cho cựu DHS”.

Chương trình này mang đến cơ hội thực hiện nghiên cứu ngắn hạn cùng giáo sư hướng dẫn tại trường đại học của Nhật Bản dành cho các cựu DHS đã kết thúc chương trình du học và hiện đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu học thuật hoặc hành chính tại nước nhà.

JASSO đã mở đơn tuyển sinh cho kỳ nhập học năm 2022. Các bạn có nguyện vọng ứng tuyển vui lòng đọc kỹ hướng dẫn tuyển sinh và ứng tuyển thông qua trường Đại học mà bạn đã từng đi du học trước đó.

 

Đối tượng: Cựu DHS có quốc tịch, xuất thân từ các khu vực, quốc gia đang phát triển

Điều kiện ứng tuyển: Cựu DHS đã về nước từ 1 năm trở lên, người dưới 45 tuổi

Thời gian nghiên cứu: Trên 60 ngày dưới 90 ngày

 

Nội dung hỗ trợ:

・Đối với cựu DHS người nước ngoài sẽ được hỗ trợ:

1. Vé máy bay khứ hồi

2. Phí lưu trú ( 1 ngày 11,000 JPY )

・Đối với giáo sư hướng dẫn: Phí hỗ trợ tiếp nhận: Tối đa 50,000 JPY

♦Chương trình nghiên cứu ngắn hạn dành cho cựu DHS

・Tiếng Nhật: https://www.jasso.go.jp/ryugaku/after_study_j/tanken/boshu.html

・Tiếng Anh: https://www.jasso.go.jp/en/ryugaku/after_study_j/tanken/boshu.html