HỌC BỔNG MEXT ĐẠI HỌC QUỐC GIA YOKOHAMA

Trường Đại học Quốc gia Yokohama (Yokohama National University) tuyển sinh Lưu học sinh học bổng MEXT ngành Xây dựng dân dụng (Civil Engineering) Sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) cho kỳ nhập học tháng 10/2022 với 2 chương trình:

1. Special International Program for Urban Infrastructure Engineering in Developing Countries(‘Civil and Development’ program)

・Giới thiệu chương trình: http://www.cvg.ynu.ac.jp/G0/english/civil_and_development_program.htm

2. International Graduate Program for Innovation of Civil Engineering through ICT technologies (‘Civil and ICT/IoT’ program)

・Giới thiệu chương trình: http://www.cvg.ynu.ac.jp/G0/english/civil_and_ict_iot_program.htm

♦Thông tin chi tiết xem tại: http://www.cvg.ynu.ac.jp/G0/english/outline_of_the_program.htm

Thông tin liên hệ về chương trình:

Graduate school of Urban innovation, Yokohama National University

Infrastructure Management Program Office

Người phụ trách: Ms. Eino, Ms. Yamaguchi and Ms. Tanno

TEL: +81-45-(0)45-339-3604

Email: [email protected]