TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU NGẮN HẠN CỦA JASSO DÀNH CHO CỰU DU HỌC SINH (FOLLOW-UP RESEARCH FELLOWSHIP) (NĂM 2023)

JASSO triển khai chương trình nghiên cứu ngắn hạn dành cho cựu du học sinh nhằm tạo điều kiện cho các du học sinh đã về nước và đang hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu học thuật, hành chính có cơ hội nghiên cứu ngắn hạn tại các trường Đại học của Nhật Bản.

 

JASSO đã bắt đầu nhận đơn đăng ký cho năm 2023, vì vậy các cựu du học sinh có nguyện vọng tham gia chương trình này hãy nhanh tay đăng ký thông qua trường đào tạo Sau đại học tại Nhật Bản mà bạn từng đi du học trước đó.

 

Đối tượng:

Ứng viên phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

・Người đã hoàn thành chương trình đào tạo Sau đại học và chưa đủ 45 tuổi tại thời điểm ngày 1/4/2023.

・Người thuộc các trường Đại học, Cơ quan nghiên cứu học thuật, Cơ quan hành chính của Việt Nam hoặc đang làm việc trong các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu học thuật, hành chính.

 

Thời gian nghiên cứu:

Chương trình nghiên cứu từ 60-90 ngày trong thời gian từ 1/7/2023 đến 20/3/2024

 

Chi phí hỗ trợ: Vé máy bay 2 chiều, phí sinh hoạt 11,000 JPY/ngày

 

Hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ phải đến muộn nhất vào ngày 30/11/2022.

‼️Lưu ý: Đây là thời hạn các trường đào tạo Sau đại học tại Nhật Bản gửi hồ sơ đến JASSO. Thời hạn cựu du học sinh phải nộp hồ sơ cho trường, xin vui lòng xác nhận với trường mà bạn ứng tuyển.

 

Thông tin tuyển sinh:

Tiếng Nhật: https://www.jasso.go.jp/ryugaku/after_study_j/tanken/boshu.html

Tiếng Anh: https://www.jasso.go.jp/en/ryugaku/after_study_j/tanken/boshu.html

 

Thông tin liên hệ:

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với trường mà bạn đã hoàn thành chương trình đào tạo Sau đại học tại Nhật Bản.