TRANG THÔNG TIN DU HỌC NHẬT BẢN ĐÃ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRA CỨU TRƯỜNG HỌC

JASSO đã xây dựng hệ thống tra cứu trường học trên trang Thông tin du học Nhật Bản Study in Japan giúp các bạn có thể tra cứu trường học, học bổng, các chế độ miễn giảm học phí,v.v.., các chương trình ngắn hạn. Các bạn có thể tham khảo Link dưới đây.

Tra cứu trường học

・Tiếng Nhật:  https://www.studyinjapan.go.jp/ja/search-school/school_search.php

・Tiếng Anh:  https://www.studyinjapan.go.jp/en/search-school/school_search.php?lang=en

Tra cứu học bổng, chế độ miễn giảm học phí,v.v..

・Tiếng Nhật: https://www.studyinjapan.go.jp/ja/search-scholarship/gakuhi_genmen_search.php

・Tiếng Anh: https://www.studyinjapan.go.jp/en/search-scholarship/gakuhi_genmen_search.php?lang=en

Tra cứu chương trình ngắn hạn

・Tiếng Nhật: https://www.studyinjapan.go.jp/ja/search-shorttermprogram/short_program_search.php

・Tiếng Anh: https://www.studyinjapan.go.jp/en/search-shorttermprogram/short_program_search.php?lang=en