SỔ TAY HƯỚNG DẪN VỀ CƯ TRÚ VÀ LAO ĐỘNG

Chính phủ Nhật Bản đã phát hành tài liệu “ Sổ tay hướng dẫn về cư trú và lao động” nhằm cung cấp các thông tin cơ bản, cần thiết để người nước ngoài cư trú tại Nhật có thể an tâm sinh sống và lao động một cách an toàn.
Cuốn sổ tay hướng dẫn này tổng hợp các thông tin cơ bản rất hữu ích cho người Việt Nam đang sinh sống và có ý định sinh sống tại Nhật Bản. Các bạn có thể tham khảo cuốn sổ tay bằng 3 ngôn ngữ dưới đây:
・Tiếng Việt: http://www.moj.go.jp/isa/content/930005834.pdf
・Tiếng Nhật: http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/guidebook_index.html
・Tiếng Anh: https://www.moj.go.jp/isa/content/001297615.pdf 

Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản cũng đã phát hành sổ tay hướng dẫn được viết bằng tiếng Nhật đơn giản, dễ hiểu:
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/plain_japanese.html
====================
Nội dung chính của sổ tay:
Chương 1: Những điều cần thiết khi sống tại Nhật Bản
Chương 2: Thủ tục tại cơ quan hành chính xã, phường, quận, thành phố
Chương 3: Việc làm và lao động
Chương 4: Sinh con và nuôi dạy con cái
Chương 5: Giáo dục
Chương 6: Y tế
Chương 7: Lương hưu, phúc lợi
Chương 8: Thuế
Chương 9: Giao thông
Chương 10: Trường hợp khẩn cấp, thiên tai, thảm họa
Chương 11: Nhà ở
Chương 12: Các quy tắc, tập quán trong cuộc sống thường ngày
Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể tra cứu “thông tin liên lạc khi gặp khó khăn”, “Danh sách các quầy tư vấn tại địa phương” trên Cổng thông tin điện tử hỗ trợ cuộc sống người nước ngoài.

Tiếng Việt: http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/vietnamese.html
Tiếng Nhật:  http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/japanese.html
Tiếng Anh: https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/m_nyuukokukanri10_00001.html