[SCHOOL PROMOTION] – RITSUMEIKAN UNIVERSITY

1. Đại học Ritsumeikan có 5 chương trình Cử nhân bằng tiếng Anh:
– Chương trình bằng kép với Đại học Quốc gia Úc (GLA)
– Chương trình bằng liên kết với Đại học Mỹ (JDP)
– Chuyên ngành Nghiên cứ Toàn cầu (GS)
– Chuyên ngành Nghiên cứu Chính sách Cộng đồng và Khu vực (CRPS)
– Khóa Khoa học Hệ thống Thông tin & Kỹ thuật (ISSE)
***Thông tin về các chương trình bằng tiếng Nhật:
Học bổng của các chương trình Cử nhân bằng tiếng Anh
a. Học bổng giảm học phí (trước khi nhập học)
Sinh viên quốc tế được giảm ít nhất 20% học phí; giảm 50% và 100% học phí cho những ứng viên xuất sắc nhất. Mức giảm học phí của năm đầu tiên sẽ được thông báo cùng với kết quả tuyển sinh. Học bổng giảm học phí sẽ được xét duyệt lại theo từng năm.
b. Các học bổng sau khi nhập học:
Ví dụ:
– Học bổng JASSO: 48.000 yên/tháng
– Học bổng hỗ trợ sinh viên quốc tế của tập thể Cán bộ/Nhân viên trường: 250.000 yên/năm
2. Các chương trình Cao học
・Các chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ bằng tiếng Anh về: Khoa học và Kỹ thuật; Khoa học và Kỹ thuật Thông tin; Khoa học Đời sống; Kinh tế; Khoa học Chính sách; Quan hệ Quốc tế
・Giảm 100% học phí cho các ứng viên xuất sắc, giảm 20% học phí cho tất cả ứng viên còn lại.
・Giải thưởng Học thuật Xuất sắc trị giá 100.000-500.000JPY/năm, được trừ vào học phí, dành cho khoảng 40% số ứng viên đứng đầu (Chỉ áp dụng cho Chương trình Thạc sĩ. Có thể áp dụng cùng với mức giảm 20% Học phí)
・Học bổng ‘Prize Fellowship’ cho bậc Tiến sĩ: Miễn 100% hoặc 50% học phí cho 20% nghiên cứu sinh Tiến sĩ đứng đầu.
・Các khoản tài trợ trị giá 5.000-200.000JPY cho nghiên cứu thực địa, tham dự và thuyết trình tại các hội nghị, chi phí hiệu đính và nộp hồ sơ để xuất bản trên các tạp chí, các hoạt động nghiên cứu xã hội của sinh viên,…
Để biết thêm thông tin: 👉https://en.ritsumei.ac.jp/admissions/
3. Website tiếng Việt: 👉http://ritsumei.edu.vn/
Website tuyển sinh chương trình Cử nhân bằng tiếng Anh: 👉https://en.ritsumei.ac.jp/e-ug/
4. Video về trường Đại học Ritsumeikan
-Đời sống của sinh viên quốc tế: 👉https://www.youtube.com/watch?v=Tp0zTf9ky8U
-That’s why GLA – Chương trình bằng kép với ĐH Quốc gia Úc: