NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TRƯỜNG KỸ THUẬT CHUYÊN NGHIỆP < PHẦN 2>

ĐẶC THÙ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG KỸ THUẬT CHUYÊN NGHIỆP (KOSEN)

 

♦ Là cơ sở đào tạo kỹ thuật viên thực hành có thể thích ứng nhanh chóng với khoa học kỹ thuật tiên tiến, học hỏi kỹ thuật mang tính ứng dụng trên thế giới trên cơ sở đào tạo lý thuyết nâng cao kết hợp coi trọng thực nghiệm, thực tập và thực hành.

 

♦ Có nhiều môn chuyên ngành trong lĩnh vực công nghệ, ngoài ra còn có khoa Thương mại hàng hải mục đích là đào tạo các thuyền viên.

 

♦ Sau khi hoàn thành khóa học 5 năm, người học có thể nhận được chứng chỉ tương đương Cao Đẳng.

・Sau khi kết thúc khóa học 5 năm, còn có chế độ đào tạo nâng cao thêm 2 năm nữa (khóa học nâng cao).

・Sau khi hoàn thành khóa chuyên ngành và vượt qua vòng đánh giá của Tổ chức quốc gia về cấp học vị và nâng cao chất lượng giáo dục đại học (NIAD-QE), người học có thể nhận bằng “Cử nhân”.

・Ngoài ra, sau khi hoàn thành khóa học 5 năm, người học cũng có thể học liên thông lên năm 3 của trường Đại học; đối với trường Kỹ thuật chuyên nghiệp tư lập, có thể học tiếp lên một trường Đại học liên kết để tiếp tục học tập và nghiên cứu.

 

♦ Các lớp học sẽ được tổ chức với sự liên kết của các ngành công nghiệp dựa trên khoa học cơ bản, chú trọng vào các thí nghiệm khoa học, thực tập tại nhà máy và  kỹ năng thực tiễn.

 

♦ “Nền giáo dục đào tạo những bác sĩ của xã hội”

・Trường KOSEN đào tạo những kỹ sư có tính sáng tạo, thực tiễn, có thể vận dụng những kiến thức khoa học, kỹ thuật để giải quyết các vấn đề của xã hội và cải cách xã hội.

 

Trong bài đăng tiếp theo, JASSO sẽ giới thiệu về “Những nét đặc sắc của trường Kỹ thuật chuyên nghiệp (KOSEN)”, các bạn hãy chú ý đón đọc nhé!