MẠNG LƯỚI DU HỌC NHẬT BẢN–JAPAN ALUMNI GLOBAL NETWORK NEWSLETTER”, PHÁT HÀNH THÁNG 2/2022

Mạng lưới Du học Nhật Bản – Japan Alumni Global Network cung cấp những thông tin mới nhất của Nhật Bản, thông tin hỗ trợ việc làm, những chia sẻ hữu ích cho cuộc sống hậu du học của các cựu DHS đã từng du học Nhật Bản.
・Thông tin Fanpage Facebook →  https://www.facebook.com/jasso.japanalumniglobalnetwork

Mạng lưới Du học Nhật Bản – Japan Alumni Global Network cứ mỗi năm sẽ phát hành 1 lần Newsletter (Bản tin Email) và dưới đây là Newsletter được phát hành tháng 2/2022.
Trên đây có đăng tải đầy đủ các thông tin hữu ích cho cuộc sống hậu du học, vì vậy các bạn hãy đón đọc nhé!

Bản tiếng Nhật:
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/alumni/__icsFiles/afieldfile/2022/02/17/jagn_newsletter_ja_2.pdf

Bản tiếng Anh:
https://www.jasso.go.jp/en/ryugaku/study_j/alumni/__icsFiles/afieldfile/2022/02/17/jagn_newsletter_en_2.pdf