HOKKAIDO SUMMER INSTITUE 2023, Summer School at HOKKAIDO UNIVERSITY

Courses

(Tiếng Nhật)  https://hokkaidosummerinstitute.oia.hokudai.ac.jp/jp/courses/

(Tiếng Anh)  https://hokkaidosummerinstitute.oia.hokudai.ac.jp/en/courses/

 

Các khóa học chính liên quan đến nghiên cứu về Nhật Bản và tiếng Nhật (dành cho Sinh viên Đại học)

・Cơ sở văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản_ Lớp học trực tiếp (STSI)

https://hokkaidosummerinstitute.oia.hokudai.ac.jp/jp/courses/CourseDetail=U031

・Cơ sở văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản_ Lớp học Online (STSI)

https://hokkaidosummerinstitute.oia.hokudai.ac.jp/jp/courses/CourseDetail=U032

・Nghiên cứu Nhật Bản hiện đại (1)/(2)

https://hokkaidosummerinstitute.oia.hokudai.ac.jp/jp/courses/CourseDetail=U027

・Nhập môn xã hội Nhật Bản HIS

https://hokkaidosummerinstitute.oia.hokudai.ac.jp/jp/courses/CourseDetail=U039

 

Phương thức ứng tuyển

(Tiếng Nhật) https://hokkaidosummerinstitute.oia.hokudai.ac.jp/jp/applications/

(Tiếng Anh) https://hokkaidosummerinstitute.oia.hokudai.ac.jp/en/applications/

 

Website: https://hokkaidosummerinstitute.oia.hokudai.ac.jp/

Facebook: https://www.facebook.com/hokkaidosummerinstitute/

 

Sinh viên thuộc các trường Đại học có hiệp định giao lưu với Hokkaido University ( bao gồm: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ĐH Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Cần Thơ, Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ) có thể được miễn học phí.

 

Chi tiết xin vui lòng liên hệ với trường Đại học bạn đang theo học hoặc Hokkaido University‼

 

Thông tin liên hệ

Hokkaido Summer Institute Managing Section, Hokkaido University

Kita 15, Nishi 8, Kita-ku, Sapporo Hokkaido 060-0815 JAPAN