ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NAGAOKA (NAGAOKA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY) TUYỂN SINH SDG PROFESSIONAL COURSE (NHẬP HỌC THÁNG 9 NĂM 2023)

𝐒𝐮𝐬𝐭𝐚𝐢𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐆𝐨𝐚𝐥𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞

Chương trình đào tạo Kỹ thuật dành cho du học sinh người nước ngoài (Khóa Thạc sĩ và Tiến sĩ kỳ sau)

・Năm 2022, dự kiến chương trình này sẽ được đăng ký để trở thành “Chương trình đặc biệt ưu tiên Sinh viên nước ngoài do Chính phủ tài trợ” (Học bổng MEXT).

Nếu được thông qua, các thí sinh đã đỗ trong kỳ thi đầu vào của chương trình sẽ có cơ hội được tiến cử để trở thành du học sinh quốc phí.

・Chế độ học bổng của SDG Professional Course

Mức học bổng: 80,000 JPY/ tháng

Thời gian cấp học bổng: 2 năm

 

※Thông tin chi tiết về chương trình xin vui lòng xem tại đường link sau:

https://www.nagaokaut.ac.jp/e/kokusai/kokusai02202108.html

 

※Thông tin tuyển sinh cho kỳ nhập học tháng 9 năm 2023:

https://www.nagaokaut.ac.jp/e/nyuushi/examination/sdgp_course.html

 

Thông tin liên hệ:

𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐞𝐬

𝐍𝐚𝐠𝐚𝐨𝐤𝐚 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲

TEL: +81-258-47-9238, 9237

Email: [email protected]