YOKOHAMA NATIONAL UNIVERSITY TUYỂN SINH HỌC BỔNG MEXT ( TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIẾN CỬ)

Yokohama National University thông báo tuyển sinh chương trình học bổng toàn phần lĩnh vực Civil Engineering hệ Thạc sĩ và Tiến sĩ.
Tên chương trình
・𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗳𝗼𝗿 𝗨𝗿𝗯𝗮𝗻 𝗜𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗘𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝗗𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗼𝘂𝗻𝘁𝗿𝗶𝗲𝘀
(‘Civil and Development’ Program)
・𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗚𝗿𝗮𝗱𝘂𝗮𝘁𝗲 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗳𝗼𝗿 𝗜𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗖𝗶𝘃𝗶𝗹 𝗘𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵 𝗜𝗖𝗧 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲𝘀
(‘Civil and ICT/IoT’ Program)
Deadline: Thứ 2, Ngày 18/12/2023
※Thông tin chi tiết về chương trình; điều kiện nộp hồ sơ, số người trúng tuyển, v.v. vui lòng xem tại trang web của trường.
𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲:
[Outline of The Program]