YOKOHAMA NATIONAL UNIVERSITY TUYỂN NGƯỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “GLOBAL ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY YNU SPRING PROGRAM 2023”

1. Thời gian tổ chức:

14:00 ~ 18:30 (Giờ Nhật Bản) các ngày 13/12/2022 (Thứ 3), 20/12/2022 (Thứ 3) và 10/1/2023 (Thứ 3)

 

2. Đối tượng tham gia:

Sinh viên Đại học hoặc sinh viên đã tốt nghiệp Đại học quan tâm đến Chương trình Sau đại học của Đại học Quốc gia Yokohama, đặc biệt là sinh viên của các trường Đại học có hiệp định giao lưu với Đại học Quốc gia Yokohama.

Danh sách các trường Đại học tại Việt Nam có hiệp định giao lưu với Đại học Quốc gia Yokohama:

University of Transport and Communications, Ho Chi Minh City University of Technology, University of Danang, Foreign Trade University, Vietnam National University, Hanoi, University of Economics and Business -Vietnam National University, Hanoi, Thuongmai University

 

3. Ngôn ngữ sử dụng:

Chủ yếu là Tiếng Anh

 

4. Nội dung:

Tham khảo tại đường link sau:

https://global.ynu.ac.jp/en/admissions/online_program/

 

5. Phí tham gia:

4,000 JPY

 

6. Thời hạn đăng ký:

12:00, Ngày 28/11/2022 (Thứ 2) (Giờ Nhật Bản)

 

7. Link đăng ký tham gia:

https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=odlf-lhsish-e6c850c5fc6936e21ec439be4459e28c

 

8. Thông tin liên hệ:

International Students Section, Yokohama National University

79-8, Tokiwadai, Hodogayaku,Yokohama 240-8501

[email protected]