TUYỂN CỰU DU HỌC SINH CHIA SẺ KINH NGHIỆM TẠI SEMINAR DU HỌC NHẬT BẢN ONLINE (CÓ THÙ LAO)

Trước thềm “ ONLINE FAIR DU HỌC NHẬT BẢN 2022”, văn phòng JASSO Việt Nam sẽ tổ chức các buổi “SEMINAR DU HỌC NHẬT BẢN ONLINE” nhằm cung cấp những thông tin cơ bản về du học Nhật Bản cho các bạn học sinh Trung học phổ thông và sinh viên Đại học có mong muốn tham gia ONLINE FAIR.

 

Chúng tôi đang tìm kiếm các cựu du học sinh sẵn sàng tham gia Seminar để chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân tới các bạn học sinh, sinh viên có ý định du học Nhật Bản.

Các bạn có nguyện vọng tham gia chia sẻ kinh nghiệm, vui lòng đọc kỹ thông tin bên dưới trước khi đăng ký.

1. Khái quát chương trình

Tên Seminar

(1) ONLINE SEMINAR KHÁI QUÁT DU HỌC NHẬT BẢN (BẬC ĐẠI HỌC)

(2) ONLINE SEMINAR KHÁI QUÁT DU HỌC NHẬT BẢN (BẬC SAU ĐẠI HỌC)

(3) ONLINE SEMINAR HỌC BỔNG DU HỌC NHẬT BẢN (LẦN 1)

(4) ONLINE SEMINAR HỌC BỔNG DU HỌC NHẬT BẢN (LẦN 2)

 

Thời gian tổ chức dự kiến:

(1) Bậc Đại học : 10:00 ~ 11:30 Ngày 24/07/2022 (Chủ Nhật)

(2) Bậc Sau đại học : 10:00 ~ 11:30 Ngày 14/08/2022 (Chủ Nhật)

(3) Học bổng (lần 1) : 14:00 ~ 15:30 Ngày 24/07/2022 (Chủ Nhật)

(4) Học bổng (lần 2) : 10:00 ~ 11:30 Ngày 21/08/2022 (Chủ Nhật)

※ Thời gian tổ chức dự kiến có thể thay đổi vì một số lý do

Hình thức tổ chức

Online qua ứng dụng Zoom

 

Đối tượng tham gia

(1) Bậc Đại học : Học sinh Trung học phổ thông, v.v. có nguyện vọng du học Đại học (Khoa) tại Nhật Bản

(2) Bậc Sau đại học : Sinh viên đại học, v.v. có nguyện vọng du học Sau đại học tại Nhật Bản

(3) Học bổng (lần 1) : Sinh viên Đại học, học sinh Trung học phổ thông, v.v. có nguyện vọng du học Nhật Bản

(4) Học bổng (lần 2) : Sinh viên Đại học, học sinh Trung học phổ thông, v.v. có nguyện vọng du học Nhật Bản

 

2. Nội dung Cựu du học sinh sẽ đảm nhận trong buổi Seminar

Tham gia Seminar và chia sẻ kinh nghiệm du học Nhật Bản của bản thân

Trả lời các câu hỏi của người tham gia Seminar

Khác

 

3. Số lượng tuyển

(1) Bậc Đại học: 2 người

(2) Bậc Sau đại học: 2 người

(3) Học bổng (lần 1): 2 người

(4) Học bổng (lần 2): 2 người

 

4. Điều kiện ứng tuyển

Người tham gia ứng tuyển cần thỏa mãn các điều kiện dưới đây:

 

Bậc Đại học

(1) Du học sinh đã tốt nghiệp Đại học (Khoa) của Nhật Bản sau tháng 3 năm 2016 (có lấy bằng) và đã trở về Việt Nam.

(2) Sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm du học của bản thân cho các bạn học sinh tại buổi Seminar và tích cực tham gia vào việc thúc đẩy du học Nhật Bản.

(3) Có thể tham gia buổi họp tiền đề (Online) trước ngày diễn ra Seminar (Ngày giờ sẽ được quyết định sau khi điều chỉnh)

(4) Sau khi tham gia buổi Seminar lần này vẫn có thể cộng tác trong các hoạt động thúc đẩy du học Nhật Bản của Văn phòng JASSO Việt Nam trong tương lai.

 

Bậc Sau đại học

(1) Du học sinh đã tốt nghiệp Đại học của Nhật Bản (khóa Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ) sau tháng 3 năm 2016 (có lấy bằng)  và đã trở về Việt Nam.

(2) Sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm du học của bản thân cho các bạn sinh viên tại buổi Seminar và tích cực tham gia vào việc thúc đẩy du học Nhật Bản.

(3) Có thể tham gia buổi họp tiền đề (Online) trước ngày diễn ra Seminar (Ngày giờ sẽ được quyết định sau khi điều chỉnh)

(4) Sau khi tham gia buổi Seminar lần này vẫn có thể cộng tác trong các hoạt động thúc đẩy du học Nhật Bản của Văn phòng JASSO Việt Nam trong tương lai.

 

Học bổng

(1) Du học sinh chương trình Học bổng Chính phủ (MEXT) đã tốt nghiệp Đại học (Khoa), trường Kỹ thuật chuyên nghiệp (KOSEN), trường Senmon của Nhật Bản hoặc đã hoàn thành khóa Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ Sau đại học sau tháng 3 năm 2016 (có lấy bằng) và đã trở về Việt Nam.

(2) Sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm du học của bản thân cho các bạn học sinh, sinh viên tại buổi Seminar và tích cực tham gia vào việc thúc đẩy du học Nhật Bản.

(3) Có thể tham gia buổi họp tiền đề (Online) trước ngày diễn ra Seminar (Ngày giờ sẽ được quyết định sau khi điều chỉnh)

(4) Sau khi tham gia buổi Seminar lần này vẫn có thể cộng tác trong các hoạt động thúc đẩy du học Nhật Bản của Văn phòng JASSO Việt Nam trong tương lai.

 

Lưu ý

Nếu bạn mong muốn ứng tuyển nhưng hiện đang sinh sống tại Nhật Bản (bao gồm cả trường hợp đang du học) và không thỏa mãn các điều kiện nêu trên, xin hãy trao đổi trước với chúng tôi qua Email.

 

5. Phương thức ứng tuyển

Cách thức ứng tuyển

Vui lòng gửi Email vào thông tin liên hệ bên dưới (mục 9), trong Email ghi rõ Số thứ tự của Seminar mà bạn muốn tham gia (chọn 1 trong 4), Họ và tên, Giới tính, Ngày tháng năm sinh, Địa chỉ, Tên trường đã tốt nghiệp tại Nhật Bản (đối với trường Đại học, cần ghi rõ bậc học (Khoa hoặc Sau đại học)), Chuyên ngành, Thời gian học, Địa chỉ liên lạc (Email và số điện thoại). Khi gửi Email vui lòng ghi rõ tiêu đề “Ứng tuyển Seminar Du học Nhật Bản” hoặc「日本留学セミナー応募」.

Thời hạn ứng tuyển

Đến 17:00, Ngày 07/06/2022 (Thứ ba)

※Lưu ý: Chúng tôi sẽ không tiếp nhận những Email ứng tuyển sau thời hạn trên với bất kỳ lý do gì.

 

6. Phương thức tuyển chọn

Phỏng vấn Online, tuyển chọn dựa trên bậc học, loại hình của trường du học, chuyên ngành học.

Đối với Seminar khái quát du học Nhật Bản, có thể sẽ ưu tiên người có kinh nghiệm du học tư phí.

Chúng tôi sẽ thông báo kết quả tuyển chọn qua Email và không giải đáp bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến kết quả tuyển chọn, mong các bạn thông cảm.

 

7. Thù lao

JASSO sẽ gửi 1 khoản chi phí nhỏ để cảm ơn sự hợp tác của các bạn.

 

8. Về việc sử dụng thông tin cá nhân

Đối với thông tin cá nhân của người đăng ký (Ví dụ như Họ tên, Giới tính, Ngày tháng năm sinh, Địa chỉ, Trường theo học, Chuyên ngành, Thời gian du học, Thông tin liên lạc, .v.v), trừ trường hợp cần thiết cho việc thực hiện buổi Seminar này hoặc cho hoạt động hỗ trợ du học sinh do Văn phòng JASSO Việt Nam và JASSO thực hiện, sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của người đăng ký.

 

9. Thông tin liên hệ

Văn phòng JASSO Việt Nam

TEL: 024-3710-0226

Email: [email protected]