TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT JASSO TẠI TOKYO TUYỂN SINH KỲ NHẬP HỌC THÁNG 10/2022 (KHOÁ HỌC 1,5 NĂM) (ỨNG TUYỂN TỪ NƯỚC NGOÀI)

Trung tâm đào tạo tiếng Nhật JASSO tại Tokyo đã bắt đầu tuyển sinh khóa học 1,5 năm cho kỳ nhập học tháng 10 năm 2022 dành cho những người nhập cảnh vào Nhật Bản bằng Visa “Du học”.

Các bạn có nguyện vọng nhập học hãy nộp đơn theo thời gian tiếp nhận hồ sơ dưới đây.

・ Thời gian học tập: 10/2022 ~ 3/2024 (1,5 năm)

・ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 21/02/2022 (Thứ 2) ~ 31/05/2022 (Thứ 3)

・ Phí xét tuyển: 20,000 Yên

・Tiền nộp học: Tổng 1,192,337 Yên (Bao gồm phí nhập học, học phí, giáo trình, phí duy trì cơ sở vật chất, hoạt động ngoại khóa)

・Phương thức nộp đơn: Nếu bạn có người liên lạc đang sinh sống tại Nhật Bản có thể ủy quyền cho họ thay bạn nộp hồ sơ. Trong trường hợp này, bạn vui lòng liên hệ cho trung tâm trước rồi hãy nộp hồ sơ ứng tuyển.

*Trường hợp bạn gặp khó khăn trong việc ủy quyền nộp hồ sơ, hoặc bạn không thể tìm được người liên lạc đang sinh sống ở Nhật hãy liên hệ cho chúng tôi.

Thông tin tuyển sinh:

Tiếng Nhật:

Tiếng Anh:

Quy trình nhập học và cách thức

Tiếng Nhật:

Tiếng Anh:

Hồ sơ (kèm hướng dẫn) (Dành cho các thí sinh đến từ Việt Nam)

Tiếng Nhật:

Tiếng Anh:

Đính kèm (Chứng nhận thành tích của Cục phát triển Giáo giục quốc tế Việt Nam)

Mẫu hồ sơ: (Đơn đăng ký.v.v.)

Bản điền mẫu:

Đơn đăng kí xin cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú  (Mẫu đơn của Bộ Tư pháp quy định)

Bản điền mẫu:

 

Thông tin liên hệ

Trung tâm đào tạo tiếng Nhật của JASSO tại Tokyo

Phòng sinh viên

Địa chỉ: 3-22-7 Kitashinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0074

Điện thoại: 03-3371-7267

Email : [email protected]