Tổ chức Buổi hướng dẫn trực tuyến về Học bổng Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho)

Chúng tôi tổ chức buổi hướng dẫn trực tuyến về Học bổng Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho) do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tuyển chọn và tiến cử hàng năm. Những người mong muốn và quan tâm đến du học Nhật Bản hãy xem thông tin trên trang Web của Đại sứ quán Nhật Bản.

Các bạn quan tâm đến Học bổng Chính phủ (MEXT) đừng bỏ lỡ sự kiện này nhé!

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại Link dưới đây:

https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Buoihuongdanvehocbongchinhphu20220505.html?fbclid=IwAR0sCJwxvKiROLQ59p0d2NrAqyTmDKQT3-PN42kFvSeHvgy9RGtOpmYv9kQ