THÔNG BÁO VỀ KỲ THI VIẾT DÀNH CHO LƯU HỌC SINH ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN NĂM 2024 (MONBUNKAGAKUSHO)

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ tiến hành Kỳ thi viết dành cho Lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm 2024 (Monbukagakusho) như dưới đây:
(1) Thí sinh dự thi viết
 a. Thí sinh xem kết quả thẩm định hồ sơ trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 ※Không tiếp nhận bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến kết quả thẩm định hồ sơ.
 b. Kết quả vòng thi viết dự kiến sẽ được thông báo vào cuối tháng 6 năm 2023, tuy nhiên vì vòng thi vấn đáp sẽ được tiến hành chỉ sau ít ngày (giữa tháng 7) nên tất cả các thí sinh nên chuẩn bị tốt những hồ sơ sau ngay từ bây giờ mặc dù sẽ có những thí sinh không đỗ trong vòng thi viết.  

(2) Môn thi
 

Đối tượng dự thiCác môn thiSố lượng môn thi
LHS nghiên cứu sinh ngành khoa học xã hộitiếng Anh A, tiếng Nhật A2 môn
LHS nghiên cứu sinh ngành khoa học tự nhiêntiếng Anh B, tiếng Nhật B2 môn
LHS đại học ngành khoa học xã hộitiếng Anh A, tiếng Nhật A, toán A3 môn
LHS đại học ngành khoa học tự nhiên Atiếng Anh B, tiếng Nhật B, toán B, vật lý, hóa học5 môn
LHS đại học ngành khoa học tự nhiên B và Ctiếng Anh B, tiếng Nhật B, toán B, hóa học, sinh vật5 môn
LHS cao đẳngtiếng Anh, tiếng Nhật, toán, vật lý,4 môn
LHS trung cấp chuyên nghiệptiếng Anh, tiếng Nhật, toán3 môn

 

Thông tin cụ thể thời gian và địa điểm thi mời các bạn tham khảo bài viết trong đường dẫn dưới đây  của Đại Sứ Quán