NHẬT BẢN NỚI LỎNG HẠN CHẾ NHẬP CẢNH VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TỪ 08/11/2021

Ngày 05/11/2021, Chính phủ Nhật Bản thông báo sẽ cấp phép nhập cảnh cho cho người có Visa nhập cảnh mới như du học sinh người nước ngoài,v.v.. bắt đầu từ ngày 08/11/2021.

Về nguyên tắc, để DHS người nước ngoài,v.v..được phép nhập cảnh vào Nhật Bản thì người chịu trách nhiệm tiếp nhận cần phải xin xét duyệt trước tại các Cơ quan bộ ngành chủ quản (Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ v.v..) đồng thời, người chịu trách nhiệm tiếp nhận phải chịu trách nhiệm về việc quản lý lịch trình di chuyển v.v.. của những người nhập cảnh.

Về trình tự nhập cảnh, những người đã có Giấy chứng nhận tư cách lưu trú (COE) và chưa thể sang Nhật Bản do Biện pháp biên giới mới của Chính phủ Nhật Bản sẽ được nhập cảnh trước. Ngoài ra, có giới hạn số lượng người nhập cảnh vào Nhật Bản mỗi ngày (tính đến ngày 11 tháng 11, cho phép 3,500 người nhập cảnh mỗi ngày).

Khi xin visa, ngoài những giấy tờ để xin visa thông thường, cần nộp thêm bản sao Giấy chứng nhận đã xét duyệt của Cơ quan bộ ngành chủ quản (Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ v.v..).

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với trường đại họcv.v.. mà bạn có dự định du học.

 

Tham khảo bài viết chi tiết của ĐSQ Nhật Bản tại Việt Nam ở Link dưới đây: https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20210113corona_vn.html