ĐẠI HỌC TOHOKU – HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ ĐẠI HỌC CHO KỲ TUYỂN SINH THÁNG 10 NĂM 2024

Đại học TOHOKU phát hành Hướng dẫn đăng ký mới nhất cho các khóa học đại học về Lãnh đạo toàn cầu trong tương lai (FGL), đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2024.
Để biết thêm thông tin chi tiết các bạn vui lòng truy cập vào đường dẫn dưới đây