HỘI THẢO DU HỌC ONLINE CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC OSAKA (LĨNH VỰC KHOA HỌC ỨNG DỤNG・ KHOA HỌC TỰ NHIÊN・SAU ĐẠI HỌC)

Hội thảo du học Online của trường Đại học Osaka (Lĩnh vực Khoa học Ứng dụng và Khoa học Tự nhiên) sẽ được tổ chức theo lịch trình bên dưới. Tại Hội thảo du học lần này, các giảng viên thuộc nhiều lĩnh vực, chuyên ngành khác nhau của Khoa học ứng dụng và Khoa học tự nhiên cùng các DHS đang theo học tại trường Đại học Osaka sẽ giới thiệu về việc học tập tại trường, cuộc sống du học, đặc điểm của từng khoa nghiên cứu và hệ thống hỗ trợ DHS.

Những bạn có nguyện vọng theo học tại Đại học Osaka hoặc các bậc phụ huynh muốn cho con du học đừng bỏ lỡ sự kiện này nhé.

 

Lịch trình tổ chức:

Ngày 1: Lĩnh vực Vật lý học, Kỹ thuật hóa học: 17:00-19:00, Thứ 6 ngày 10/09/2021 (Giờ Nhật Bản)

Ngày 2: Lĩnh vực Sinh học, Y học, Khoa học sinh mệnh: 16:00-18:00, Thứ 7 ngày 25/09/2021 (Giờ Nhật Bản)

 

Nội dung:

-Giới thiệu khái quát Đại học Osaka

-Giới thiệu các khoa nghiên cứu:

▪️Ngày 10/09: Giới thiệu Trung tâm nghiên cứu Vật lý hạt nhân, Khoa Kỹ thuật Sau đại học, Khoa Kỹ thuật Cơ bản Sau đại học

▪️Ngày 25/09: Giới thiệu Khoa Y học Sau đại học, Khoa khoa học sinh mệnh Sau đại học, Trung tâm giao lưu Quốc tế Công nghệ Sinh học

– Chia sẻ kinh nghiệm du học từ DHS đang theo học tại trường

– Q & A

 

Hình thức tổ chức: Zoom Webinar

Cách thức tham gia: Quét mã QR code trên ảnh hoặc đăng ký qua Link dưới đây: http://osku.jp/r0021

*Link Zoom sẽ được gửi cho những người đăng ký

 

Thông tin liên hệ: s[email protected]

—————————————————————–

“Study at Osaka University in Applied and Natural Sciences” Online Fair

 

The Center for Global Initiatives at Osaka University is pleased to announce its next Online Fair for prospective international students interested in studying at Osaka University in applied and natural sciences fields.

Our faculties and students from six graduate schools and research centers will introduce their research labs, graduate schools and share what it is like to study at Osaka University at graduate level. We will have two sessions, each session featuring different fields.

The events are free of charge, so please share further with your colleagues, students, and friends.

 

[Date and Time *Japan Time]:

Day 1: September 10, 2021 (Friday) 17:00-19:00 (GMT+9)

Day 2: September 25, 2021 (Saturday) 16:00-18:00 (GMT+9)

 

[Contents]

– General introduction to Osaka University

– Introduction to research laboratories, research, and study

opportunities for international students   (faculties will introduce

different research areas on each session)

o Day 1 (Sep 10): Physics, chemistry, engineering

o Day 2 (Sep 25): Biosciences, medicine, biology

-Current international students’ experiences

-Q&A time with faculties

 

[Platform]: Zoom webinar

[Registration]:

・Please register through the QR code on the attached flyer or the URL below:

http://osku.jp/r0021

・You will receive the meeting link in your registered email.

[Registration deadline]: Until the event starts

[Contact] Please contact us if you have any questions

[email protected]